Mérés laboratórium 3.

A tantárgy angol neve: Measurement Laboratory 3.

Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 12.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus Szak
BSc képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIA312 5 0/0/2/f 2 3/4
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Szántó Péter,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia312/
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Digitális technika

Operációs rendszerek

Jelek és rendszerek

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
((TárgyEredmény( "BMEVIMIA216" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMM3226" , "jegy" , _ )>= 2 )
ÉS
( Aláírás( ahol a TárgyKód = "BMEVIMIA219", ahol a Ciklus = tetszőleges)
VAGY
Aláírás( ahol a TárgyKód = "BMEVIMM3231", ahol a Ciklus = tetszőleges)
VAGY
Aláírás( ahol a TárgyKód = "BMEVIMIAB00", ahol a Ciklus = tetszőleges)))

ÉS Training.Code=("5N-A8")

VAGY Training.Code=("5NAA78RESZ")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

A tárgy előtanulmnyi rendje megtalálható a kar honalpján.

7. A tantárgy célkitűzése

A számítástechnikában használatos alapvető mérési eszközök és vizsgálati módszerek megismertetése és alkalmazásának gyakorlása, a hallgatók szakma-specifikus gyakorlati ismereteinek elmélyítése, komplex rendszerek önálló vizsgálatához szükséges készségek kifejlesztése. Ennek érdekében a hallgatók előzetes felkészülést, és a végrehajtás során intenzív közreműködést igénylő feladatokat oldanak meg.

8. A tantárgy részletes tematikája

A mérési gyakorlatok előtt egy külön foglalkozáson történik a laboratórium bemutatása, a követelmények ismertetése és a baleseti és tűzvédelmi oktatás. Ezt követik a rendes, négy órás mérések, melyek tematikája:  

  • Jelátviteli csatornák vizsgálata, a fontos paraméterek mérése. Analóg illesztő elemek (jelkondicionáló és védelmi elemek, műveleti erősítők, mérőerősítők) vizsgálata. (4 óra) 
  • Az analóg-digitális átalakítás vizsgálata, átalakítók alapvető jellemzőinek meghatározása D/A átalakítók alapvető jellemzőinek vizsgálata. (4 óra) 
  • Virtuális műszerek. Grafikus programozási nyelv használata a műszerezésben. Mérésadatgyűjtő rendszer kialakítása programozható mérőegységek kel. (2*4 óra) 
  • Egy beágyazott operációs rendszer vizsgálata. A hallgatók megismerkednek a beágyazott operációs rendszer fogalmával. Ezt követően a hallgatók megismerkednek a mC/OS beágyazott operációs rendszer felépítésével, majd pedig ezen operációs rendszer alatt végzik a méréseket az alábbi témakörökben: taszkok kezelése (létrehozásuk, megszüntetésük, stack-méret ellenőrzése stb.); az operációs rendszer egyéb szolgáltatásai (memóriakezelés, időkezelés). (4 óra)

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratóriumi gyakorlat, kéthetenként 4 órás mérési gyakorlatok formájában

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

  • A mérési feladatok eredményes teljesítése előírt órarendi időpontokban. Az eredményes teljesítéshez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés, és a mérés megfelelő szintű dokumentálása tartozik.

·    Az előzetes felkészülést a mérésvezető a mérés elején ellenőrzi. Elégtelen felkészülés esetén mérés nem végezhető, a mérésre adott osztályzat elégtelen, a mérést a pótlási lehetőségek szabályai szerint meg kell ismételni.

·     A mérésekről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a mérés végén a mérésvezetők ellenőriznek. Nem megfelelő minőségű jegyzőkönyv esetén a mérést pótolni kell.A mérésekről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a mérés végén a mérésvezetők ellenőriznek. Nem megfelelő minőségű jegyzőkönyv esetén a mérést pótolni kell.

  • Az ellenőrző mérés eredményes teljesítése. Az ellenőrző mérésre a szorgalmi időszak végén, előírt időpontban kerül sor. Ellenőrző mérést csak az végezhet, aki az 1-5. méréseket eredményesen elvégezte. Ennek keretében a hallgató két gyakorlati feladatot kap, amelyeket adott idő alatt el kell végeznie, arról rövid jegyzőkönyvet kell készítenie. A mérésvezető a mérés végén ellenőrző kérdéseket tesz fel, és a munka színvonala, a mérési jegyzőkönyv tartalma, valamint a kérdésekre adott válasz alapján osztályzatot ad. Sikeres ellenőrző méréshez mindkét részfeladatot legalább elégséges szinten kell teljesíteni.

 

  • A félévközi jegy számításának módja:

jegy = 0.3b + 0.7e

ahol b az eredményesen elvégzett 2-5. mérések beugróira kapott osztályzatok számtani átlaga, e pedig az ellenőrző mérés osztályzata. (Kerekítés 50 századtól felfelé). A félévközi osztályzat elégtelen, ha a hallgató nem végezte el eredményesen mind az 5 mérést, vagy az ellenőrző mérést.

11. Pótlási lehetőségek

A bevezető foglalkozáson való részvétel előfeltétele a laboratóriumban történő munkának, ezért hiányzás esetén ezt a foglalkozás a pótlási lehetőség elvesztésével jár.

A rendes mérések (2.-5.)  esetében a félév során egy mérés pótlására biztosítunk lehetőséget, a szorgalmi időszakba, függetlenül attól, hogy elégtelen felkészülés, elégtelen eredménnyel zárult mérés vagy pedig távolmaradás miatt válik a pótlás szükségessé.

Tartós betegség, vagy előre bejelentett és méltánylást igénylő esetben a laboratórium vezetője dönt az esetleges további pótlási lehetőségről, ill. annak rendjéről.

Eredménytelen, vagy elmulasztott ellenőrző mérés pótlására a pótlási héten biztosítunk egy pótlási lehetőséget.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, a laborvezető által megszervezett módon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tárgyhoz műszerismertetők és mérési útmutatók tartoznak. A mérési útmutatók és egyéb segédanyagok a tárgy honlapján érhetők el.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra24
Félévközi készülés órákra24
Felkészülés ellenőrző mérésre
12
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Selényi Endre

egyetemi tanár

MIT

dr. Hainzmann János

egyetemi adjunktus

MIT