Szoftver laboratórium 5.

A tantárgy angol neve: Software Laboratory 5.

Adatlap utolsó módosítása: 2008. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 

Műszaki Informatika Szak

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIA308 5 0/0/2/v 2 5/6
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária Dr.,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia308/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

   
   
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Számítógép architektúrák, Programozás alapjai, Programozás technológiája

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIMIA219" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy az Operációs Rendszerek című előadás anyagát kiegészítő laboratóriumi gyakorlat. Célkitűzése a UNIX/LINUX operációs rendszer alapismereteinek olyan szintű elsajátítása, mely képessé teszi a hallgatókat annak hatékony kezelésére, egyszerűbb parancsállományok készítésére és a legalapvetőbb programfejlesztési eszközök használatára.

8. A tantárgy részletes tematikája
UNIX operációs rendszer ismeretek. UNIX állományrendszer. Bourne és C shell ismeretek, programozás. Segédprogramok, szűrők. Programfejlesztési segédeszközök, szövegszerkesztő, make. Hálózatos alapismeretek, az Internet hálózat. X Window ablakozó rendszer. Folyamatkommunikáció.

Adatbázis kezelési gyakorló feladatok

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Laboratóriumi gyakorlat. A gyakorlatok során feltételezzük, hogy a hallgatóság előre felkészült a kiadott segédletekből, a gyakorlat ideje alatt a gyakorlatvezető csak a leglényegesebb tudnivalókat emeli ki konzultációs jelleggel.

10. Követelmények

A félév során a hallgatóknak két kiszárthelyit és egy nagyfeladatot kell megoldaniuk. A kiszárthelyik pótlására a félév végén egy lehetőséget biztosítunk.

A félév során egy nagyfeladatot adunk ki, amelyet a félév utolsó hetének végéig be kell adni. Elégtelen feladat vagy késedelmes beadás esetén pótlási lehetőség nincs, a hallgató a tárgyból nem szerezhet kredit pontot.

A gyakorlati osztályzat a zárthelyikre és a nagy feladatra kapott osztályzat átlaga.

11. Pótlási lehetőségek

A kiszárthelyik pótlására a félév végén egy lehetőséget biztosítunk. A nagyfeladat pótlására a szorgalmi időszakon kívül nincs lehetőség.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény esetén a személyi és tárgyi erőforrások függvényében a gyakorlatvezetővel egyeztetett teremben és időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tananyagot a gyakorlatvezető által javasolt irodalom és letölthető segédletek tartalmazzák.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

 

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

20

Felkészülés zárthelyire

15

Házifeladat

15

Vizsgafelkészülés

0

Összesen

80

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr.Várkonyiné

dr.Kóczy Annamária

docens

MIT

Mészáros Tamás

tanársegéd

MIT

dr. Kondorosi Károly

docens

IIT

Szeberényi Imre

főtanácsos

IIT