Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftver laboratórium 5.

  A tantárgy angol neve: Software Laboratory 5.

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Műszaki Informatika Szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIA308 5 0/0/2/v 2 5/6
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária Dr.,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia308/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

     
     
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógép architektúrák, Programozás alapjai, Programozás technológiája

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIMIA219" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy az Operációs Rendszerek című előadás anyagát kiegészítő laboratóriumi gyakorlat. Célkitűzése a UNIX/LINUX operációs rendszer alapismereteinek olyan szintű elsajátítása, mely képessé teszi a hallgatókat annak hatékony kezelésére, egyszerűbb parancsállományok készítésére és a legalapvetőbb programfejlesztési eszközök használatára.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  UNIX operációs rendszer ismeretek. UNIX állományrendszer. Bourne és C shell ismeretek, programozás. Segédprogramok, szűrők. Programfejlesztési segédeszközök, szövegszerkesztő, make. Hálózatos alapismeretek, az Internet hálózat. X Window ablakozó rendszer. Folyamatkommunikáció.

  Adatbázis kezelési gyakorló feladatok

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Laboratóriumi gyakorlat. A gyakorlatok során feltételezzük, hogy a hallgatóság előre felkészült a kiadott segédletekből, a gyakorlat ideje alatt a gyakorlatvezető csak a leglényegesebb tudnivalókat emeli ki konzultációs jelleggel.

  10. Követelmények

  A félév során a hallgatóknak két kiszárthelyit és egy nagyfeladatot kell megoldaniuk. A kiszárthelyik pótlására a félév végén egy lehetőséget biztosítunk.

  A félév során egy nagyfeladatot adunk ki, amelyet a félév utolsó hetének végéig be kell adni. Elégtelen feladat vagy késedelmes beadás esetén pótlási lehetőség nincs, a hallgató a tárgyból nem szerezhet kredit pontot.

  A gyakorlati osztályzat a zárthelyikre és a nagy feladatra kapott osztályzat átlaga.

  11. Pótlási lehetőségek

  A kiszárthelyik pótlására a félév végén egy lehetőséget biztosítunk. A nagyfeladat pótlására a szorgalmi időszakon kívül nincs lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény esetén a személyi és tárgyi erőforrások függvényében a gyakorlatvezetővel egyeztetett teremben és időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tananyagot a gyakorlatvezető által javasolt irodalom és letölthető segédletek tartalmazzák.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házifeladat

  15

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  80

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr.Várkonyiné

  dr.Kóczy Annamária

  docens

  MIT

  Mészáros Tamás

  tanársegéd

  MIT

  dr. Kondorosi Károly

  docens

  IIT

  Szeberényi Imre

  főtanácsos

  IIT