Digitális technika 2.

A tantárgy angol neve: Digital Design 2.

Adatlap utolsó módosítása: 2013. június 21.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök Informatikus Szak

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIA111 2. 3/1/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Selényi Endre,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia111/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Selényi Endre

egyetemi tanár

MIT

Dr. Fehér Béla

egyetemi docens

MIT

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(TárgyTeljesítve("BMEVIMIA102")
VAGY TárgyTeljesítve("BMEVIMM1219")
VAGY TárgyTeljesítve("BMEVIFO1503") )

ÉS NEM (TárgyEredmény("BMEVIMIAA01", "jegy", _) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIMIAA01", "felvétel", AktualisFelev()) > 0)

ÉS Training.Code=("5N-A8")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

vimia102 Digitális technika 1.

7. A tantárgy célkitűzése

A kétféléves tantárgy célkitűzése a hallgatók megismertetése a digitális technika alapjaival. Gyakorlat szerzése a kombinációs és sorrendi hálózatok tervezésében és analízisében, alapvetően elemi alkatrészek és összetett funkcionális egységek felhasználásával. Processzoros rendszerek alapvető kérdéseinek tárgyalása: alapelvek, felépítés, működés. A gépközeli programozás alapjai.

 

 

 

 

8. A tantárgy részletes tematikája

 

Az összetett funkciókat megvalósító (MSI) alkatrészek áttekintése. Multiplexerek, demultiplexerek, dekódolók, kódátalakitók,  aritmetikai  elemek. Számlálók, regiszterek. Tervezés MSI alkatrészekkel. Adatstruktúra és vezérlés szerepe. Hardver leíró nyelvek.

A vezérlési feladat áramköri megvalósítása. A fázisregiszteres számláló típusú vezérlő általános jellemzése. A mikroprogramozás fogalma, mikroprogramozott vezérlő egység tervezése. A különböző felépítési módok összehasonlítása.

A digitális építőelem készlet fejlődésének hatása a tervezési módszerekre. A nagybonyolultságú összeköttetés-invariáns alkatrészekkel való építkezés szemlélete.

Általános számítógép modell, alapvető funkciók és fogalmak: tárolt program elve, utasítástípusok, címzési módok, stack, sin, programmegszakítás, DMA.

Mikroprocesszorok, mikroprocesszor családok. Belső felépítés, utasításkészlet.

Mikroszámítógép felépítése: CPU, memória, be-kiviteli egységek, buszrendszer szerepe, működésük, megvalósítási módjaik. A mikroszámítógép-elemek összekapcsolása, illesztő áramkörök és kiszolgáló programok. Tipikus adatbeviteli és adatkiviteli eljárások szervezése. Digitális adatfeldolgozási - vezérlési feladat megoldása mikroszámítógéppel.

 

 

 


9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, gyakorlat és önálló otthoni gyakorlat

 

 

 

 


10. Követelmények

a.              A szorgalmi időszakban:

A félév során a hallgatók

- egy nagyzárthelyit (max. 60 pont) és

- a gyakorlatokon röpzárthelyit írnak (ezek közül a négy legjobbat pontozzuk: 4x3 pont), valamint

- két otthoni kisfeladatot (2x24 pont) oldanak meg.

A gyakorlatokon a jelenlétet mindig ellenőrizzük és legfeljebb kettőről lehet hiányozni.

A félévvégi aláíráshoz az elegendő gyakorlati jelenlét és a maximális pontszám legalább 40%-os teljesítése szükséges.

b.              A vizsgaidőszakban:

A vizsga írásbeli. Az osztályzat megállapítása 75%-ban az írásbeli vizsga, 25%-ban a félévközi pontszám alapján történik.

             Elégséges vizsgához a vizsgadolgozat min. 40%-os teljesítése szükséges.

             A vizsgajegy elégséges, ha az összpontszám eléri a 40%-ot, jeles, ha eléri a 80%-ot.

c.               Elővizsga: -

 

 

 

11. Pótlási lehetőségek

A nagyzárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy alkalmat biztosítunk.

A kisfeladatok beadása a pótlási hét végéig különeljárási díj ellenében lehetséges.

 

 


 

12. Konzultációs lehetőségek

Minden hallgató egy kurzus-konzulenshez lesz beosztva, a kurzus-konzulens értékeli a félévközi követelmények teljesítését és tőle lehet konzultációs időpontot kérni.

 

 

 

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Dr. Benesóczky: Digitális tervezés funkcionális elemekkel és mikroprocesszorokkal. Műegyetemi Kiadó. 55033.

Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése. TKV 44452, 1985.

Dr. Selényi- Benesóczky: Digitális techn. példatár. J5-5005, 1991.

John F. Wakerly: Digital Design. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1990.

D. M. Harris, S.L. Harris: Digital Design and Computer Architecture, Morgan Kaufmann, 2013, ISBN 9978-0-12-394424-5

Elektronikus segédletek.

A tárgy honlapja

http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia111/

 

 

 

 


14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

 

Kontakt óra

56

Félévközi készülés órákra

24

Felkészülés zárthelyire

10

Házi feladatok elkészítése

30

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

 

..

 

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Selényi Endre

egyetemi tanár

MIT

Dr. Fehér Béla

egyetemi docens

MIT