Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális technika 2.

  A tantárgy angol neve: Digital Design 2.

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. június 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök Informatikus Szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIA111 2. 3/1/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Selényi Endre,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia111/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Selényi Endre

  egyetemi tanár

  MIT

  Dr. Fehér Béla

  egyetemi docens

  MIT

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyTeljesítve("BMEVIMIA102")
  VAGY TárgyTeljesítve("BMEVIMM1219")
  VAGY TárgyTeljesítve("BMEVIFO1503") )

  ÉS NEM (TárgyEredmény("BMEVIMIAA01", "jegy", _) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIAA01", "felvétel", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS Training.Code=("5N-A8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  vimia102 Digitális technika 1.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A kétféléves tantárgy célkitűzése a hallgatók megismertetése a digitális technika alapjaival. Gyakorlat szerzése a kombinációs és sorrendi hálózatok tervezésében és analízisében, alapvetően elemi alkatrészek és összetett funkcionális egységek felhasználásával. Processzoros rendszerek alapvető kérdéseinek tárgyalása: alapelvek, felépítés, működés. A gépközeli programozás alapjai.

   

   

   

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  Az összetett funkciókat megvalósító (MSI) alkatrészek áttekintése. Multiplexerek, demultiplexerek, dekódolók, kódátalakitók,  aritmetikai  elemek. Számlálók, regiszterek. Tervezés MSI alkatrészekkel. Adatstruktúra és vezérlés szerepe. Hardver leíró nyelvek.

  A vezérlési feladat áramköri megvalósítása. A fázisregiszteres számláló típusú vezérlő általános jellemzése. A mikroprogramozás fogalma, mikroprogramozott vezérlő egység tervezése. A különböző felépítési módok összehasonlítása.

  A digitális építőelem készlet fejlődésének hatása a tervezési módszerekre. A nagybonyolultságú összeköttetés-invariáns alkatrészekkel való építkezés szemlélete.

  Általános számítógép modell, alapvető funkciók és fogalmak: tárolt program elve, utasítástípusok, címzési módok, stack, sin, programmegszakítás, DMA.

  Mikroprocesszorok, mikroprocesszor családok. Belső felépítés, utasításkészlet.

  Mikroszámítógép felépítése: CPU, memória, be-kiviteli egységek, buszrendszer szerepe, működésük, megvalósítási módjaik. A mikroszámítógép-elemek összekapcsolása, illesztő áramkörök és kiszolgáló programok. Tipikus adatbeviteli és adatkiviteli eljárások szervezése. Digitális adatfeldolgozási - vezérlési feladat megoldása mikroszámítógéppel.

   

   

   


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat és önálló otthoni gyakorlat

   

   

   

   


  10. Követelmények

  a.              A szorgalmi időszakban:

  A félév során a hallgatók

  - egy nagyzárthelyit (max. 60 pont) és

  - a gyakorlatokon röpzárthelyit írnak (ezek közül a négy legjobbat pontozzuk: 4x3 pont), valamint

  - két otthoni kisfeladatot (2x24 pont) oldanak meg.

  A gyakorlatokon a jelenlétet mindig ellenőrizzük és legfeljebb kettőről lehet hiányozni.

  A félévvégi aláíráshoz az elegendő gyakorlati jelenlét és a maximális pontszám legalább 40%-os teljesítése szükséges.

  b.              A vizsgaidőszakban:

  A vizsga írásbeli. Az osztályzat megállapítása 75%-ban az írásbeli vizsga, 25%-ban a félévközi pontszám alapján történik.

               Elégséges vizsgához a vizsgadolgozat min. 40%-os teljesítése szükséges.

               A vizsgajegy elégséges, ha az összpontszám eléri a 40%-ot, jeles, ha eléri a 80%-ot.

  c.               Elővizsga: -

   

   

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A nagyzárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy alkalmat biztosítunk.

  A kisfeladatok beadása a pótlási hét végéig különeljárási díj ellenében lehetséges.

   

   


   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Minden hallgató egy kurzus-konzulenshez lesz beosztva, a kurzus-konzulens értékeli a félévközi követelmények teljesítését és tőle lehet konzultációs időpontot kérni.

   

   

   

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Benesóczky: Digitális tervezés funkcionális elemekkel és mikroprocesszorokkal. Műegyetemi Kiadó. 55033.

  Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése. TKV 44452, 1985.

  Dr. Selényi- Benesóczky: Digitális techn. példatár. J5-5005, 1991.

  John F. Wakerly: Digital Design. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1990.

  D. M. Harris, S.L. Harris: Digital Design and Computer Architecture, Morgan Kaufmann, 2013, ISBN 9978-0-12-394424-5

  Elektronikus segédletek.

  A tárgy honlapja

  http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia111/

   

   

   

   


  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  24

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladatok elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Selényi Endre

  egyetemi tanár

  MIT

  Dr. Fehér Béla

  egyetemi docens

  MIT