Digitális technika 1.

A tantárgy angol neve: Digital Design 1.

Adatlap utolsó módosítása: 2013. június 21.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök Informatikus Szak
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIA102   3/1/0/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Selényi Endre, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia102/
4. A tantárgy előadója

Dr. Selényi Endre egyetemi tanár, MIT

Dr. Fehér Béla egyetemi docens, MIT

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Training.Code=("5N-A8")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A kétféléves tantárgy célkitűzése a hallgatók megismertetése a digitális technika alapjaival. Gyakorlat szerzése a kombinációs és sorrendi hálózatok tervezésében és analízisében, alapvetően elemi alkatrészek és összetett funkcionális egységek felhasználásával. Processzoros rendszerek alapvető kérdéseinek tárgyalása: alapelvek, felépítés, működés. A gépközeli programozás alapjai.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

A digitális építőelem készlet és a logikai rendszerek felépítésének átfogó jellemzése. Kódolás alapjai, számrendszerek, logikai tervezés célja.

Kombinációs és sorrendi hálózatok fogalma, szerepük a logikai rendszereken belül.

 A Boole-algebra axiómái és tételei. Logikai függvények fogalma, két és többértékű logikák.

Kombinációs hálózatok tervezése. Logikai függvények minimalizálása. Hazárdjelenségek okai és kiküszöbölési módjaik. Két és többszintű hálózatok.

 Sorrendi hálózatok csoportosítása (szinkron - aszinkron, Mealy - Moore),

a leírásukhoz használt eszközök: állapottábla és állapotgráf.

Elemi sorrendi hálózatok: flip-flopok. Szinkron és aszinkron sorrendi hálózatok tervezése. Állapotminimalizálás, állapotkódolás.

 Számítógépes tervezőrendszerek használatának alapjai.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, gyakorlat és önálló otthoni gyakorlás

10. Követelmények

Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező. Az előadásokon a jelenlétet azok kezdetén és végén is a félév folyamán minden alkalommal ellenőrizzük. Aláírást nem kaphat az a hallgató, aki ezek alapján az alkalmak több, mint 30%-áról hiányzott (a viszonyítási alap a ténylegesen megtartott előadások száma). A félév során 6 gyakorlat lesz, a gyakorlatokon a jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük, kettőt meghaladó hiányzás esetén a tantárgyból aláírás nem szerezhető.  

A félév során a hallgatók

- két nagyzárthelyit (2x30 pont) és

- a gyakorlatokon röpzárthelyit írnak (ezek közül a négy legjobbat számítjuk bele a végeredménybe: 4x2 pont), valamint

- két otthoni kisfeladatot (2x16 pont) oldanak meg.

Az elégségeshez 

·   a két nagyzárthelyit együttesen legalább 40%-ra és

·   az összes követelményt együttesen legalább 40%-ra kell teljesíteni

 A félévvégi osztályzatot az összpontszám alapján határozzuk meg, az elégségeshez 40 pont, a jeleshez 80 pont szükséges.

11. Pótlási lehetőségek

A nagyzárthelyik pótlására a pótlási héten egy alkalmat biztosítunk, ezen a rosszabbik nagyzárthelyi eredménye javítható. A gyakorlat röpzárthelyije nem pótolható.

A kisfeladatok beadása a pótlási hét végéig pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Minden hallgató egy kurzus-konzulenshez lesz beosztva, a kurzus-konzulens értékeli a félévközi követelmények teljesítését és tőle lehet konzultációs időpontot kérni.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése TKV 44452 1985. vagy 55013

Dr. Selényi- Benesóczky: Digitális technika példatár, 55005, 1991.

John F. Wakerly: Digital Design. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1990.

D. M. Harris, S.L. Harris: Digital Design and Computer Architecture, Morgan Kaufmann, 2013, ISBN 9978-0-12-394424-5

Elektronikus segédletek.

A tárgy honlapja

http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia102/

 

 

 

 

 

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra24
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése50
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Selényi Endre egyetemi tanár, MIT

Dr. Fehér Béla egyetemi docens, MIT