Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális technika 1.

  A tantárgy angol neve: Digital Design 1.

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. június 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök Informatikus Szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIA102   3/1/0/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Selényi Endre,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia102/
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Selényi Endre egyetemi tanár, MIT

  Dr. Fehér Béla egyetemi docens, MIT

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-A8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A kétféléves tantárgy célkitűzése a hallgatók megismertetése a digitális technika alapjaival. Gyakorlat szerzése a kombinációs és sorrendi hálózatok tervezésében és analízisében, alapvetően elemi alkatrészek és összetett funkcionális egységek felhasználásával. Processzoros rendszerek alapvető kérdéseinek tárgyalása: alapelvek, felépítés, működés. A gépközeli programozás alapjai.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A digitális építőelem készlet és a logikai rendszerek felépítésének átfogó jellemzése. Kódolás alapjai, számrendszerek, logikai tervezés célja.

  Kombinációs és sorrendi hálózatok fogalma, szerepük a logikai rendszereken belül.

   A Boole-algebra axiómái és tételei. Logikai függvények fogalma, két és többértékű logikák.

  Kombinációs hálózatok tervezése. Logikai függvények minimalizálása. Hazárdjelenségek okai és kiküszöbölési módjaik. Két és többszintű hálózatok.

   Sorrendi hálózatok csoportosítása (szinkron - aszinkron, Mealy - Moore),

  a leírásukhoz használt eszközök: állapottábla és állapotgráf.

  Elemi sorrendi hálózatok: flip-flopok. Szinkron és aszinkron sorrendi hálózatok tervezése. Állapotminimalizálás, állapotkódolás.

   Számítógépes tervezőrendszerek használatának alapjai.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat és önálló otthoni gyakorlás

  10. Követelmények

  Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező. Az előadásokon a jelenlétet azok kezdetén és végén is a félév folyamán minden alkalommal ellenőrizzük. Aláírást nem kaphat az a hallgató, aki ezek alapján az alkalmak több, mint 30%-áról hiányzott (a viszonyítási alap a ténylegesen megtartott előadások száma). A félév során 6 gyakorlat lesz, a gyakorlatokon a jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük, kettőt meghaladó hiányzás esetén a tantárgyból aláírás nem szerezhető.  

  A félév során a hallgatók

  - két nagyzárthelyit (2x30 pont) és

  - a gyakorlatokon röpzárthelyit írnak (ezek közül a négy legjobbat számítjuk bele a végeredménybe: 4x2 pont), valamint

  - két otthoni kisfeladatot (2x16 pont) oldanak meg.

  Az elégségeshez 

  ·   a két nagyzárthelyit együttesen legalább 40%-ra és

  ·   az összes követelményt együttesen legalább 40%-ra kell teljesíteni

   A félévvégi osztályzatot az összpontszám alapján határozzuk meg, az elégségeshez 40 pont, a jeleshez 80 pont szükséges.

  11. Pótlási lehetőségek

  A nagyzárthelyik pótlására a pótlási héten egy alkalmat biztosítunk, ezen a rosszabbik nagyzárthelyi eredménye javítható. A gyakorlat röpzárthelyije nem pótolható.

  A kisfeladatok beadása a pótlási hét végéig pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Minden hallgató egy kurzus-konzulenshez lesz beosztva, a kurzus-konzulens értékeli a félévközi követelmények teljesítését és tőle lehet konzultációs időpontot kérni.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése TKV 44452 1985. vagy 55013

  Dr. Selényi- Benesóczky: Digitális technika példatár, 55005, 1991.

  John F. Wakerly: Digital Design. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1990.

  D. M. Harris, S.L. Harris: Digital Design and Computer Architecture, Morgan Kaufmann, 2013, ISBN 9978-0-12-394424-5

  Elektronikus segédletek.

  A tárgy honlapja

  http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia102/

   

   

   

   

   

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra24
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése50
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Selényi Endre egyetemi tanár, MIT

  Dr. Fehér Béla egyetemi docens, MIT