Elektronika 2

A tantárgy angol neve: Electronics 2

Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök-fizikus Alapszak

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIA027   2/1/0/f 3 2/2
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kolumbán Géza,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia027/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kolumbán Géza

egyetemi docens

MIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Lineáris rendszerek elmélete, lineáris áramkörök analízise, félvezetők fizikája.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIMIA026" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Kötelező: Elektronika I (vimia026).

7. A tantárgy célkitűzése

Megismertetni a hallgatókat a blokkdiagram-algebrán alapuló rendszeranalízis alapjaival, a diódák, a bipoláris és a térvezérlésű tranzisztorok működésével, az ezen eszközökkel kialakított egyszerűbb áramkörök analízisével, az összetettebb áramkörök működésének alapelveivel.

8. A tantárgy részletes tematikája
  • A blokkdiagram-algebrán alapuló rendszeranalízis alapjai. A visszacsatolás fogalma, a visszacsatolt rendszerek stabilitása.
  • A nemlineáris áramkörök analízis módszerei. A kisjelű modellek meghatározása, a torzítás fogalma. A nemlineáris karakterisztika felhasználása: egyenirányítók, keverők és frekvenciasokszorozók.
  • A dióda, a bipoláris és a térvezérlésű tranzisztorok működése és karakterisztikáik elemzése. Az eszközök kis- és nagyjelű modelljeinek meghatározása.
  • Diszkrét áramköri elemeket tartalmazó analóg áramkörök analízise. Nemlineáris transzferkarakterisztikák és diódás vágókapcsolások megvalósítása. Bipoláris és FET tranzisztoros erősítők analízise: a munkapont meghatározása és a jelút megtervezése. Többfokozatú erősítők analízise.
  • A visszacsatolás alkalmazása. A valóságos műveleti erősítők felépítése és használata. A valóságos műveleti erősítők legfontosabb paraméterei.
  • A digitális áramkörök legfontosabb jellemzői. A TTL, a TTL-LS és a CMOS digitális áramkörcsaládok működése.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és gyakorlat.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban két kiszárthelyi irandó.

b. A félévi érdemjegyet a zárthelyik eredménye határozza meg.

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyik pótlására egy-egy alkalmat biztosítunk.

12. Konzultációs lehetőségek

Hallgatói igény esetén a félév során a tantárgy előadója előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt tart.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Hainzmann-Varga-Zoltai: Elektronikus áramkörök (Tankönyvkiadó), 1992.

Smith: Circuits, Devices and Systems (Wiley), 1991.

Taub-Schilling: Digital Integrated Eletronics (McGraw, 1989).

Előadás jegyzet: http://www.mit.bme.hu/~kolumban/oktatas/elektronika2/

Előadás jegyzetet tartalmazó CD-ROM.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

 

Kontakt óra

42

Félévközi készülés órákra

21

Felkészülés zárthelyire

14

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

13

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kolumbán Géza

egyetemi docens

MIT