Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika 2

  A tantárgy angol neve: Electronics 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök-fizikus Alapszak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIA027   2/1/0/f 3 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kolumbán Géza,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia027/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kolumbán Géza

  egyetemi docens

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Lineáris rendszerek elmélete, lineáris áramkörök analízise, félvezetők fizikája.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIMIA026" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező: Elektronika I (vimia026).

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókat a blokkdiagram-algebrán alapuló rendszeranalízis alapjaival, a diódák, a bipoláris és a térvezérlésű tranzisztorok működésével, az ezen eszközökkel kialakított egyszerűbb áramkörök analízisével, az összetettebb áramkörök működésének alapelveivel.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • A blokkdiagram-algebrán alapuló rendszeranalízis alapjai. A visszacsatolás fogalma, a visszacsatolt rendszerek stabilitása.
  • A nemlineáris áramkörök analízis módszerei. A kisjelű modellek meghatározása, a torzítás fogalma. A nemlineáris karakterisztika felhasználása: egyenirányítók, keverők és frekvenciasokszorozók.
  • A dióda, a bipoláris és a térvezérlésű tranzisztorok működése és karakterisztikáik elemzése. Az eszközök kis- és nagyjelű modelljeinek meghatározása.
  • Diszkrét áramköri elemeket tartalmazó analóg áramkörök analízise. Nemlineáris transzferkarakterisztikák és diódás vágókapcsolások megvalósítása. Bipoláris és FET tranzisztoros erősítők analízise: a munkapont meghatározása és a jelút megtervezése. Többfokozatú erősítők analízise.
  • A visszacsatolás alkalmazása. A valóságos műveleti erősítők felépítése és használata. A valóságos műveleti erősítők legfontosabb paraméterei.
  • A digitális áramkörök legfontosabb jellemzői. A TTL, a TTL-LS és a CMOS digitális áramkörcsaládok működése.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és gyakorlat.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban két kiszárthelyi irandó.

  b. A félévi érdemjegyet a zárthelyik eredménye határozza meg.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyik pótlására egy-egy alkalmat biztosítunk.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Hallgatói igény esetén a félév során a tantárgy előadója előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt tart.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Hainzmann-Varga-Zoltai: Elektronikus áramkörök (Tankönyvkiadó), 1992.

  Smith: Circuits, Devices and Systems (Wiley), 1991.

  Taub-Schilling: Digital Integrated Eletronics (McGraw, 1989).

  Előadás jegyzet: http://www.mit.bme.hu/~kolumban/oktatas/elektronika2/

  Előadás jegyzetet tartalmazó CD-ROM.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  42

  Félévközi készülés órákra

  21

  Felkészülés zárthelyire

  14

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  13

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kolumbán Géza

  egyetemi docens

  MIT