Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  BIT IV. Operációs rendszerek alapjai

  A tantárgy angol neve: Operating Systems Fundamentals

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. november 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Egészségügyi szervező alapszak, ügyvitelszervező szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIA024 3 2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mészáros Tamás Csaba,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia024/
  4. A tantárgy előadója Dr. Mészáros Tamás adjunktus, MIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógép-architektúrák, programozási alapok, számítógép-hálózatok

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TargyEredmeny( "BMEVIHIA060" ,  "jegy" , _ )   >= 2
  NEM (Training.Code=("5N-A7")
  VAGY Training.Code=("5N-A8")
  VAGY Training.Code=("5N-M7")
  VAGY Training.Code=("5N-M8") )

  ÉS

  (TargyEredmeny( "BMEVIHIA060" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY Training.code=("5N-MGAIN") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező: Számítógép-hálózatok (VIHIA060)

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja az operációs rendszerek funkcióinak, működési elveinek, fő típusainak, valamint a konkurens és elosztott rendszerek programozási modelljeinek megismertetése, az elvek szemléltetése példákon.
  8. A tantárgy részletes tematikája Bevezetés. Az operációs rendszerek története. Napjaink operációs rendszerei. Az operációs rendszerekről általában: feladatok, csatlakozási felületek, funkciók, szerkezet, működés. Feladatok ütemezése, CPU-ütemezés és algoritmusai. Feladatok megvalósítása: folyamatok és szálak. Folyamatok és szálak együttműködése, szinkronizáció és kommunikáció. Holtpont. Tárkezelés, virtuális tárkezelés. Háttértár-kezelés, állománykezelés. Védelem és biztonság. Felhasználói és adminisztrátori ismeretek. A tanultak megvalósulása a UNIX operációs rendszerekben, elsősorban Linux gyakorlaton keresztül. A tanultak megvalósulása a Windows operációs rendszerekben gyakorlatokon keresztül.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás és gyakorlat
  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: A félév során a hallgatók egy nagyzárthelyit írnak. A félévvégi aláíráshoz a nagyzárthelyi legalább elégséges (40%) szintű teljesítése szükséges.
  2. A vizsgaidőszakban: A vizsga két részből álló írásbeli vizsga. A vizsgára bocsáthatóság feltétele az aláírás megszerzése. Az elégséges vizsgához az első rész min. 55%-os, és a második rész min. 40%-os teljesítése szükséges. A vizsgajegy megállapításába a zárthelyi eredményét 30%-ban, valamint a vizsga második részének eredményét 70%-ban vesszük figyelembe. A tantárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele a legalább elégséges vizsgaeredmény. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek A nagyzárthelyi pótlására a TVSZ-nek megfelelően a szorgalmi időszakban egy alkalommal, és a pótlási időszakban szintén egy alkalommal biztosítunk lehetőséget.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén a személyi és tárgyi erőforrások függvényében, az előadóval egyeztetett teremben és időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Avi Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, Operating System Concepts, Eight Edition, John Wiley & Sons, http://www.os-book.com/

  Korlátozottan használható: Kóczy A., Kondorosi K. (szerkesztők): Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben, Panem Kiadó, Budapest, 2000.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kovácsházy Tamás

  egyetemi docens

  BME-MIT

  Mészáros Tamás

  mestertanár

  BME-MIT

  Micskei Zoltán

  egyetemi tanársegéd

  BME-MIT

  Dr. Kondorosi Károly

  egyetemi docens

  BME-IIT

  Dr. Vajk István

  egyetemi tanár

  BME-AAIT