Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az informatika alapjai

  A tantárgy angol neve: Basics of Informatics

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. november 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
  Környezetmérnöki Szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIA022   2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Benesóczky Zoltán,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia022/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Benesóczky Zoltán

  mestertanár

  MIT

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott: Programozás

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az informatikával kapcsolatos alapfogalmak, a számítógép belső működése, a számítógép hálózattal kapcsolatos alapfogalmak, az internet működésének megismerése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Számábrázolás

  Kódolás

  Redundancia, tömörítés, alkalmazások

  Logikai áramkörök

  Egyszerű számítógép felépítése, működése

  Számítógép alkalmazása beágyazott rendszerben

  PC felépítése, jellemzői, memória-hierarchia

  Operációs rendszer

  Számítógép és perifériák kapcsolata

  Számítógép hálózatok

  Internet

  Számítógépes károkozók

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  :

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Előadás látogatása, két zárthelyi írása a félév közepén és az utolsó oktatási héten. A félévközi jegy a két zárthelyire kapott osztályzat átlaga, lefelé kerekítve, ha mindkét zárthelyi legalább elégséges.

  b. A vizsgaidőszakban: ----

  1. Elővizsga: ----
  11. Pótlási lehetőségek

  Az első zárthelyi pótlása a szorgalmi időszakban, a második zárthelyi pótlása a pótlási időszakban lehetséges. A pótlási időszakban egy zárthelyi még egy alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadóinál előre megbeszélt időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tananyag:

  Az előadások anyaga elektronikus formában

  Felhasználható irodalom:

  Budai Attila Mikroszámítógép rendszerek 1999 LSI Oktatóközpont

  Knapp Gábor: Operációs rendszerek 1998 LSI Oktatóközpont

  Káldos János: az informatika alapjai, Kossuth 2003.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  14

  Írásos anyagok elsajátítása

  24

  Felkészülés zárthelyire

  24

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Szegi András

  docens

  MIT

  Huszerl Gábor

  tanársegéd

  MIT