WCDMA alapú vezeték nélküli komm. rendszerek szakszeminárium

A tantárgy angol neve: Communications Systems Based on WCDMA

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Szakszeminárium

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMHDS34 1-4 2/0/0/v 3 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Frigyes István,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Bitó János

egyetemi docens

MHT

Dr. Frigyes István

egyetemi tanár

MHT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Híradástechnika, Vezeték nélküli kommunikációs rendszerek, Mobil kommunikáció, Valószínűségszámítás.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A szakszeminárium célkitűzése azoknak az eljárásoknak, módszereknek ismertetése és készségszintű elsajátíttatása, melyek szükségesek a vezeték nélküli szélessávú WCDMA rendszerek létrehozásához.

8. A tantárgy részletes tematikája

A következő generációs mobil kommunikációs rendszerekben elterjedten alkalmazásra kerül a közvetlen kódsorozatú, kódosztásos többszörös hozzáférésű (DS/CDMA) adatátvitel-technika. A közeljövőben világszerte bevezetésre kerülő harmadik generációs mobil kommunikációs rendszerek legfőbb hozzáférési módszere a szélessávú CDMA (W-CDMA). Ezzel a harmadik generációs mobil rendszerek alkalmassá válnak különféle nagysebességű multimédia szolgáltatások nyújtására, ilymódon ötvözve a fix adathálózatok sebességét a mobilitással.

A vezetéknélküli távközlés technikájának fejlődésével a hírközlő rendszerekben az átkonfigurálhatóság igényét, valamint a jelenlegi és a következő generációs szabványok hosszabb-rövidebb együttélését tekintve intenzív kutatás tárgyát képezik az újrakonfigurálható rádiós eszközök, a szoftverrádió. A szoftverrádió-elven alapuló eszközök többek között lehetővé teszik, hogy ugyanaz a terminál a hardver módosítása nélkül működhessen különböző rendszerekben, újabb szabványok megjelenése esetén kizárólag szoftvermódosítással képesek legyenek azokhoz alkalmazkodni, és a hagyományos módszereknél hatékonyabbá teszik a készülék képességeinek, ill. jelfeldolgozó algoritmusainak a naprakészen tartását.

A félév során a szakszeminárium hallgatói részfeladatokat kapnak az alábbi tématerületekről:

  • Rekonfigurálható többfelhasználós (multi-user) WCDMA mobil vevőkészülék; az irodalomból ismert multi-user eljárások optimalizálása, új módszerek kidolgozása illetve ezen algoritmusok adaptív illesztése a mobil környezethez és a cella adatátviteli forgalmához.
  • Adaptív kódrendszerek illetve hibajavító kódolási eljárások vizsgálata WCDMA rendszerekben; az aktuális terjedési viszonyokhoz és az időben változó többszörös hozzáférésből adódó interferenciához (MAI) optimálisan illeszkedő kódolási eljárások megvalósítása.
  • Az új típusú multimédia terminálok párhuzamosan akár különböző statisztikájú multimédia szolgáltatás egyidejű igénybe vételére is alkalmasak lehetnek, szükség van különböző forgalmi modellek megalkotására.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A szakszeminárium során a WCDMA tématerülettel foglalkozó hallgatók a szakszeminárium vezetője által kiadott feladatokon dolgoznak, és erről az órán beszámolnak.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

A kiadott részfeladatok feldolgozása, szóbeli beszámoló az egyes részfeladatokban elért eredményekről.

A vizsgára bocsátás feltétele: a félévközi szóbeli beszámolók legalább felének sikeres megtartása. E feltétel nem teljesítése esetén a vizsga előtt sikeres szóbeli beszámolót kell tartani legalább egy, eddig sikertelen részfeladatról. Sikertelen szóbeli beszámoló nem ismételhető.

b. A vizsgaidőszakban:

Szóbeli vizsga

c. Elővizsga: -

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Dr. Frigyes István: Hírközlő rendszerek Műegyetemi Kiadó No55032, 1998

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Bitó János

egyetemi docens

MHT