Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  WCDMA alapú vezeték nélküli komm. rendszerek szakszeminárium

  A tantárgy angol neve: Communications Systems Based on WCDMA

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Szakszeminárium

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMHDS34 1-4 2/0/0/v 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Frigyes István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Bitó János

  egyetemi docens

  MHT

  Dr. Frigyes István

  egyetemi tanár

  MHT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Híradástechnika, Vezeték nélküli kommunikációs rendszerek, Mobil kommunikáció, Valószínűségszámítás.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A szakszeminárium célkitűzése azoknak az eljárásoknak, módszereknek ismertetése és készségszintű elsajátíttatása, melyek szükségesek a vezeték nélküli szélessávú WCDMA rendszerek létrehozásához.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A következő generációs mobil kommunikációs rendszerekben elterjedten alkalmazásra kerül a közvetlen kódsorozatú, kódosztásos többszörös hozzáférésű (DS/CDMA) adatátvitel-technika. A közeljövőben világszerte bevezetésre kerülő harmadik generációs mobil kommunikációs rendszerek legfőbb hozzáférési módszere a szélessávú CDMA (W-CDMA). Ezzel a harmadik generációs mobil rendszerek alkalmassá válnak különféle nagysebességű multimédia szolgáltatások nyújtására, ilymódon ötvözve a fix adathálózatok sebességét a mobilitással.

  A vezetéknélküli távközlés technikájának fejlődésével a hírközlő rendszerekben az átkonfigurálhatóság igényét, valamint a jelenlegi és a következő generációs szabványok hosszabb-rövidebb együttélését tekintve intenzív kutatás tárgyát képezik az újrakonfigurálható rádiós eszközök, a szoftverrádió. A szoftverrádió-elven alapuló eszközök többek között lehetővé teszik, hogy ugyanaz a terminál a hardver módosítása nélkül működhessen különböző rendszerekben, újabb szabványok megjelenése esetén kizárólag szoftvermódosítással képesek legyenek azokhoz alkalmazkodni, és a hagyományos módszereknél hatékonyabbá teszik a készülék képességeinek, ill. jelfeldolgozó algoritmusainak a naprakészen tartását.

  A félév során a szakszeminárium hallgatói részfeladatokat kapnak az alábbi tématerületekről:

  • Rekonfigurálható többfelhasználós (multi-user) WCDMA mobil vevőkészülék; az irodalomból ismert multi-user eljárások optimalizálása, új módszerek kidolgozása illetve ezen algoritmusok adaptív illesztése a mobil környezethez és a cella adatátviteli forgalmához.
  • Adaptív kódrendszerek illetve hibajavító kódolási eljárások vizsgálata WCDMA rendszerekben; az aktuális terjedési viszonyokhoz és az időben változó többszörös hozzáférésből adódó interferenciához (MAI) optimálisan illeszkedő kódolási eljárások megvalósítása.
  • Az új típusú multimédia terminálok párhuzamosan akár különböző statisztikájú multimédia szolgáltatás egyidejű igénybe vételére is alkalmasak lehetnek, szükség van különböző forgalmi modellek megalkotására.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A szakszeminárium során a WCDMA tématerülettel foglalkozó hallgatók a szakszeminárium vezetője által kiadott feladatokon dolgoznak, és erről az órán beszámolnak.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A kiadott részfeladatok feldolgozása, szóbeli beszámoló az egyes részfeladatokban elért eredményekről.

  A vizsgára bocsátás feltétele: a félévközi szóbeli beszámolók legalább felének sikeres megtartása. E feltétel nem teljesítése esetén a vizsga előtt sikeres szóbeli beszámolót kell tartani legalább egy, eddig sikertelen részfeladatról. Sikertelen szóbeli beszámoló nem ismételhető.

  b. A vizsgaidőszakban:

  Szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Frigyes István: Hírközlő rendszerek Műegyetemi Kiadó No55032, 1998

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Bitó János

  egyetemi docens

  MHT