Szoftver rádió szakszeminárium

A tantárgy angol neve: Software Radios

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Szakszeminárium

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMHDS33 1-4 2/0/0/v 3 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Frigyes István,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Eged Bertalan

egyetemi adjunktus

MHT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

-

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A hasonló vagy kapcsolódó témán dolgozó doktoranduszok közötti kapcsolattartás, a szervezett és rendszeres szakmai eszmecsere, a legújabb szakmai eredmények megismerésének biztosítása. A szakszemináriumon a résztvevők megtanulják a szakmai szóbeli megnyilvánulás módszereit.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Az architektúra fejlődése
 • Rendszerszintű architektúrális analízis
 • A szegmentált tervezés kritériumai
 • Az antenna és kapcsolódó részek
 • RF/IF konverzió
 • Digitális jelfeldolgozás
 • Szoftver komponensek
 • Teljesítmény menedzsment
 • Jelfeldolgozó/adaptív antenna
 • Felhasználási esettanulmányok
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tantárgy szakszeminárium jelleggel kerül lebonyolításra, ahol minden résztvevő tart előadást, amelyet utána közösen megvitatnak

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

Tevékeny részvétel, kiselőadások tartása, az állítások szakmai vita során való megvédése

b. A vizsgaidőszakban:

Szóbeli vizsga

c. Elővizsga:

Feltétele legalább egy kiselőadás tartása

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 • Joseph Mitola, Consulting Scientist: Software Radio Architecture: Object-Oriented Approaches to Wireless Systems Engineering
  ISBN: 0-471-38492-5 Hardcover Pages: 568
 • Joe Mitola (Editor) , Joseph Mitola (Other) , Zoran Zvonar (Editor): Software Radio Technologies: Selected Readings
  ISBN: 0780360222 Hardcover Pages: 544
 • Software Radios: A Modern Approach to Radio Engineering
  to be published by Prentice Hall, 2001.
 • Fuqin Xiong: Digital Modulation Techniques
  ISBN: 0-89006-970-0 674 pp.
 • J. Crols; M. Steyaert: CMOS Wireless Transceiver Design
  ISBN 0-7923-9960-9, KAP
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Eged Bertalan

egyetemi adjunktus

MHT