Optikai és mobil hírközlés szakszeminárium I.

A tantárgy angol neve: Optical and Mobile Telecommunications Seminary I.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMHDS30 1 és 3 2/0/0/v 3 2/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berceli Tibor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Berceli Tibor

egyetemi magántanár

MHT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Hírközlő rendszerek elmélete. Lineáris és nemlineáris áramkörök elmélete. Félvezető eszközök fizikája.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

Az optikai és rádió távközlés új módszereinek tárgyalásához szükséges elméleti kérdések és speciális eszközök, valamint ezek méréstechnikájának megismerése. Optikai és mobil rádió összeköttetések szimulációs módszereinek vizsgálata. A szakszeminárium keretében önálló egyéni témák feldolgozása.

8. A tantárgy részletes tematikája

Optikai és rádió hírközlő csatornák

  1. Zajviszonyok
  2. Átviteli torzítások
  3. Vizsgálati módszerek
  4. Modulációs megoldások optikai rendszerekben
  5. Optikai erősítők
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Példamegoldások és önálló témafeldolgozások.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

A tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltak szerint félévvégi aláírás.

b. A vizsgaidőszakban:

Írásbeli témaösszefoglalás

c. Elővizsga: -

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

GÉHER (szerk.): Híradástechnika, Műszaki Könyvkiadó, 1993

SENIOR: Optical Fiber Communications, Prentice Hall, 1992.

BISHNU: Fiber Optics in Telecommunication and Sensor Systems, Wiley, 1992.

SIMONS: Optical Control of Microwave Devices, Artechn House, 1990.

BERCELI: Nonlinear Active Microwave Circuits, Akadémiai Kiadó, 1987.

B.E.A. SALEH, M.C. TEICH: Fundamentals of Photonics, 1991

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Berceli Tibor

egyetemi magántanár

MHT