Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Optikai és mobil hírközlés szakszeminárium I.

  A tantárgy angol neve: Optical and Mobile Telecommunications Seminary I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMHDS30 1 és 3 2/0/0/v 3 2/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berceli Tibor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Berceli Tibor

  egyetemi magántanár

  MHT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Hírközlő rendszerek elmélete. Lineáris és nemlineáris áramkörök elmélete. Félvezető eszközök fizikája.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az optikai és rádió távközlés új módszereinek tárgyalásához szükséges elméleti kérdések és speciális eszközök, valamint ezek méréstechnikájának megismerése. Optikai és mobil rádió összeköttetések szimulációs módszereinek vizsgálata. A szakszeminárium keretében önálló egyéni témák feldolgozása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Optikai és rádió hírközlő csatornák

  1. Zajviszonyok
  2. Átviteli torzítások
  3. Vizsgálati módszerek
  4. Modulációs megoldások optikai rendszerekben
  5. Optikai erősítők
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Példamegoldások és önálló témafeldolgozások.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltak szerint félévvégi aláírás.

  b. A vizsgaidőszakban:

  Írásbeli témaösszefoglalás

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  GÉHER (szerk.): Híradástechnika, Műszaki Könyvkiadó, 1993

  SENIOR: Optical Fiber Communications, Prentice Hall, 1992.

  BISHNU: Fiber Optics in Telecommunication and Sensor Systems, Wiley, 1992.

  SIMONS: Optical Control of Microwave Devices, Artechn House, 1990.

  BERCELI: Nonlinear Active Microwave Circuits, Akadémiai Kiadó, 1987.

  B.E.A. SALEH, M.C. TEICH: Fundamentals of Photonics, 1991

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Berceli Tibor

  egyetemi magántanár

  MHT