Rádió mérőrendszerek

A tantárgy angol neve: Radio Measuring Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Doktorandusz tárgy

I. típus

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMHD257 1 vagy 3 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zombory László,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Zombory László

egyetemi tanár

HRT

dr. Seller Rudolf

egyetemi adjunktus

HRT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Jelek és rendszerek leírás, jelfeldolgozás, antennák és hullámterjedés

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A rádió mérőrendszerek iránt érdeklődő, és/vagy használatával, fejlesztésével, gyártásával foglalkozó szakemberek részére rendszerezett elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása annak érdekében, hogy a legújabb rendszerű, technológiájú rádió mérőrendszereket használni tudják, ill. képesek legyenek alkotó módon továbbfejleszteni.

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés

 • Rádió mérőrendszerek fogalma, főbb elemei

Radar

 • Mérés elve, radarok csoportosítása feladat, alkalmazási terület, telepítés, frekvencia, céltárgy típus stb. szerint.
 • Radar elvvel közvetlenül mérhető mennyiségek (radiális távolság, radiális sebesség, térbeli irány, céltárgy mérete, alakja stb.)
 • Szabadtéri hatótávolság, céltárgy hatásos keresztmetszete RCS.
 • A detekció (statisztikus döntéselmélet), likelihood hányados, optimális detektor, céltárgyparaméterek mérése (statisztikus becsléselmélet), illesztett szűrő.
 • Bizonytalansági függvény bevezetése, értelmezése, szerepe a rádió lokációban. Wigner eloszlás. Klasszikus modulációs módok és a hozzájuk tartozó bizonytalansági függvények.
 • Mérési pontosság.
 • Kereső (felderítő) radar és alapegyenlete, ideális és veszteséges esetben.
 • Követő radarok. Távolságkövetés termikus zajban: illesztett szűrő. Szögkövetés (kúpos letapogatás, monopulse eljárás).
 • Radarok tipikus antennái, kapcsolat a fedési diagrammal. Légkör, föld görbültség, reflexiós hely hatása. Fázisvezérelt antennarács.
 • 3D rendszerek.
 • Impulzuskompressziós adó modulációs eljárások és a kapcsolódó illesztett szűrők (Barker, csipogó stb.)
 • Clutter. MTI és MTD rendszerek
 • Szekunder radar (SSR/IFF)
 • Jel- és adatfeldolgozás (plot, track, multisensor data fusion)

Adaptív technikák a klasszikus radarokban

 • Vaklárma normalizálás, adaptív zavar térképező, aktív zavarok szűrése I.

Adaptív technikák a modern radarokban

 • Aktív zavarok szűrése II., szögbeli szuperfelbontás, ill. távolsági szuperfelbontás.

Hatótávolság, ill. mérési pontosság termikus zajtól eltérő esetben

 • Felületi ill. térbeli passzív zavarban, rögzített helyű, ill. a céltárggyal együttes aktív zavarban. EMC és ECCM módszerek.

Mikrohullámú távérzékelés

 • Képalkotási módszerek
 • Passzív távérzékelés: radiométer, rádióasztonómia.
 • Aktív távérzékelés: szóródásmérő, SLAR, SAR, ISAR, rádió altiméter.
 • Kőzetradar.

Speciális területek

 • Ionoszférikus szóráson alapuló radar
 • Radar asztronómia
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás szakmai látogatás, laboratóriumi demonstráció

10. Követelmények
 1. A szorgalmi időszakban:
  • egy nagy ZH a 9. héten
  • a vizsgára bocsátás feltétele a legalább elégséges ZH eredmény
  1. A vizsgaidőszakban:
  • szóbeli vizsga előre kiadott tételek alapján
  • szóbeli vizsga jegy = 50% NZH + 50% vizsga
  1. Elővizsga: van
11. Pótlási lehetőségek

Nagy ZH pótlás: 11. héten, ill. vizsgaidőszak 3. hetének végéig ismételt vizsga jelleggel.

12. Konzultációs lehetőségek

Előre egyeztetett időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 • 55009 dr. Bozsóki I., Farkas B., dr. Gödör É.: Rádiórendszerek II. segédlet
 • M. Skolnik: Radar Handbook, McGraw-Hill, 1990
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

20

Felkészülés zárthelyire

30

Házi feladat elkészítése

-

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

10

..

-

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Bózsoki István

egyetemi docens

HRT

dr. Seller Rudolf

egyetemi adjunktus

HRT