Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rádió mérőrendszerek

  A tantárgy angol neve: Radio Measuring Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Doktorandusz tárgy

  I. típus

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMHD257 1 vagy 3 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zombory László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Zombory László

  egyetemi tanár

  HRT

  dr. Seller Rudolf

  egyetemi adjunktus

  HRT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Jelek és rendszerek leírás, jelfeldolgozás, antennák és hullámterjedés

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A rádió mérőrendszerek iránt érdeklődő, és/vagy használatával, fejlesztésével, gyártásával foglalkozó szakemberek részére rendszerezett elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása annak érdekében, hogy a legújabb rendszerű, technológiájú rádió mérőrendszereket használni tudják, ill. képesek legyenek alkotó módon továbbfejleszteni.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés

  • Rádió mérőrendszerek fogalma, főbb elemei

  Radar

  • Mérés elve, radarok csoportosítása feladat, alkalmazási terület, telepítés, frekvencia, céltárgy típus stb. szerint.
  • Radar elvvel közvetlenül mérhető mennyiségek (radiális távolság, radiális sebesség, térbeli irány, céltárgy mérete, alakja stb.)
  • Szabadtéri hatótávolság, céltárgy hatásos keresztmetszete RCS.
  • A detekció (statisztikus döntéselmélet), likelihood hányados, optimális detektor, céltárgyparaméterek mérése (statisztikus becsléselmélet), illesztett szűrő.
  • Bizonytalansági függvény bevezetése, értelmezése, szerepe a rádió lokációban. Wigner eloszlás. Klasszikus modulációs módok és a hozzájuk tartozó bizonytalansági függvények.
  • Mérési pontosság.
  • Kereső (felderítő) radar és alapegyenlete, ideális és veszteséges esetben.
  • Követő radarok. Távolságkövetés termikus zajban: illesztett szűrő. Szögkövetés (kúpos letapogatás, monopulse eljárás).
  • Radarok tipikus antennái, kapcsolat a fedési diagrammal. Légkör, föld görbültség, reflexiós hely hatása. Fázisvezérelt antennarács.
  • 3D rendszerek.
  • Impulzuskompressziós adó modulációs eljárások és a kapcsolódó illesztett szűrők (Barker, csipogó stb.)
  • Clutter. MTI és MTD rendszerek
  • Szekunder radar (SSR/IFF)
  • Jel- és adatfeldolgozás (plot, track, multisensor data fusion)

  Adaptív technikák a klasszikus radarokban

  • Vaklárma normalizálás, adaptív zavar térképező, aktív zavarok szűrése I.

  Adaptív technikák a modern radarokban

  • Aktív zavarok szűrése II., szögbeli szuperfelbontás, ill. távolsági szuperfelbontás.

  Hatótávolság, ill. mérési pontosság termikus zajtól eltérő esetben

  • Felületi ill. térbeli passzív zavarban, rögzített helyű, ill. a céltárggyal együttes aktív zavarban. EMC és ECCM módszerek.

  Mikrohullámú távérzékelés

  • Képalkotási módszerek
  • Passzív távérzékelés: radiométer, rádióasztonómia.
  • Aktív távérzékelés: szóródásmérő, SLAR, SAR, ISAR, rádió altiméter.
  • Kőzetradar.

  Speciális területek

  • Ionoszférikus szóráson alapuló radar
  • Radar asztronómia
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás szakmai látogatás, laboratóriumi demonstráció

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
   • egy nagy ZH a 9. héten
   • a vizsgára bocsátás feltétele a legalább elégséges ZH eredmény
   1. A vizsgaidőszakban:
   • szóbeli vizsga előre kiadott tételek alapján
   • szóbeli vizsga jegy = 50% NZH + 50% vizsga
   1. Elővizsga: van
  11. Pótlási lehetőségek

  Nagy ZH pótlás: 11. héten, ill. vizsgaidőszak 3. hetének végéig ismételt vizsga jelleggel.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előre egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • 55009 dr. Bozsóki I., Farkas B., dr. Gödör É.: Rádiórendszerek II. segédlet
  • M. Skolnik: Radar Handbook, McGraw-Hill, 1990
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Bózsoki István

  egyetemi docens

  HRT

  dr. Seller Rudolf

  egyetemi adjunktus

  HRT