Adaptív módszerek a hírközlésben

A tantárgy angol neve: Adaptive Methods in Telecommunications

Adatlap utolsó módosítása: 2009. március 5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak, Ph.D. képzés

Szabadon Választható tárgy

II. típus

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMHD059 1-4 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zombory László,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Zombory László

egyetemi tanár

HRT

dr. Nagy Lajos

egyetemi docens

HRT

dr. Seller Rudolf

egyetemi adjunktus

HRT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Jelek és rendszerek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja elsősorban a jelek szűrési és felmérési problémáinak összefoglalása, a módszerek bemutatása. A kvázistacioner tulajdonságú rendszerek jelfeldolgozási kérdéseit a tárgy először általánosan ismerteti, majd híradástechnika alkalmazásokat tárgyal részletesen, korszerű matematikai apparátust felhasználva.

8. A tantárgy részletes tematikája

Matematikai alapok

 • Jelek vektor reprezentációja
 • Lineáris operátorok
 • Matrix inverzió
 • Sajátérték és sajátvektor

Jelek és rendszerek alapjai

 • Diszkrét idejű jelek és rendszerek
 • Sztochasztikus folyamatok
 • Stacioner és kvázistacioner folyamatok
 • Spektrum analízis
 • Idő-frekvencia reprezentációk
 • Döntéselmélet alapjai
 • Becsléselmélet alapjai

Optimum szűrés (lineáris)

 • Wiener szűrő
 • Lineáris predikció
 • Kalman szűrő

Adaptív szűrés (lineáris)

 • LMS (Least-Mean Square), ML, Capon, stb.
 • Rekurzív algoritmusok
 • Időben változó rendszerek követése

Adaptív spektrálbecslés

 • Capon, MUSIC, MEM, TN, stb.

Alkalmazások

 • Adaptív antenna
 • Időbeli és térbeli frekvencia analógiája
 • Antenna iránykarakterisztika szintézis alapjai
 • Módszerek az antennával megvalósítható zavarszűrésekre (melléknyaláb elnyomás növelése, polarizáció, stb.)
 • Adaptív eljárások interferenciák kiszűrésére
 • Adaptív eljárások rádió iránymérésre

Mobilkommunikáció

 • Csatornák közötti interferenciák csökkentése SDMA (Space Division Multiple Access)
 • Fading csökkentés
 • Korreláció csökkentése CDMA rendszerekben STP (Space-Time Processing)
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

2 x 2 óra előadás hetenként.

10. Követelmények
 1. A szorgalmi időszakban:

Az aláírás feltétele egy NZH legalább elégséges szintű megírása.

 1. A vizsgaidőszakban:
 2. A félév írásbeli és szóbeli vizsgával zárul.

 3. Elővizsga: -
11. Pótlási lehetőségek

A NZH pótlása a pótlási héten egyetlen alkalommal.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Richard J. Mammone ed.: Computational methods of signal recovery and recognition, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1992.

John Litva, Titus Kwok-Yeung Lo: Digital beamforming in wirelwss communications, Artech House Publ., Boston, 1996.

Robert A. Monzingo, Thomas W. Miller: Introduction to adaptive arrays, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1980.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

 

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

10

Felkészülés zárthelyire

30

Házi feladat elkészítése

-

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

10

..

-

Vizsgafelkészülés

40

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Zombory László

egyetemi tanár

HVT

dr. Nagy Lajos

egyetemi docens

HVT

dr. Seller Rudolf

egyetemi adjnuktus

HVT