Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adaptív módszerek a hírközlésben

  A tantárgy angol neve: Adaptive Methods in Telecommunications

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. március 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak, Ph.D. képzés

  Szabadon Választható tárgy

  II. típus

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMHD059 1-4 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zombory László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Zombory László

  egyetemi tanár

  HRT

  dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  HRT

  dr. Seller Rudolf

  egyetemi adjunktus

  HRT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Jelek és rendszerek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja elsősorban a jelek szűrési és felmérési problémáinak összefoglalása, a módszerek bemutatása. A kvázistacioner tulajdonságú rendszerek jelfeldolgozási kérdéseit a tárgy először általánosan ismerteti, majd híradástechnika alkalmazásokat tárgyal részletesen, korszerű matematikai apparátust felhasználva.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Matematikai alapok

  • Jelek vektor reprezentációja
  • Lineáris operátorok
  • Matrix inverzió
  • Sajátérték és sajátvektor

  Jelek és rendszerek alapjai

  • Diszkrét idejű jelek és rendszerek
  • Sztochasztikus folyamatok
  • Stacioner és kvázistacioner folyamatok
  • Spektrum analízis
  • Idő-frekvencia reprezentációk
  • Döntéselmélet alapjai
  • Becsléselmélet alapjai

  Optimum szűrés (lineáris)

  • Wiener szűrő
  • Lineáris predikció
  • Kalman szűrő

  Adaptív szűrés (lineáris)

  • LMS (Least-Mean Square), ML, Capon, stb.
  • Rekurzív algoritmusok
  • Időben változó rendszerek követése

  Adaptív spektrálbecslés

  • Capon, MUSIC, MEM, TN, stb.

  Alkalmazások

  • Adaptív antenna
  • Időbeli és térbeli frekvencia analógiája
  • Antenna iránykarakterisztika szintézis alapjai
  • Módszerek az antennával megvalósítható zavarszűrésekre (melléknyaláb elnyomás növelése, polarizáció, stb.)
  • Adaptív eljárások interferenciák kiszűrésére
  • Adaptív eljárások rádió iránymérésre

  Mobilkommunikáció

  • Csatornák közötti interferenciák csökkentése SDMA (Space Division Multiple Access)
  • Fading csökkentés
  • Korreláció csökkentése CDMA rendszerekben STP (Space-Time Processing)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  2 x 2 óra előadás hetenként.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  Az aláírás feltétele egy NZH legalább elégséges szintű megírása.

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. A félév írásbeli és szóbeli vizsgával zárul.

  3. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  A NZH pótlása a pótlási héten egyetlen alkalommal.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Richard J. Mammone ed.: Computational methods of signal recovery and recognition, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1992.

  John Litva, Titus Kwok-Yeung Lo: Digital beamforming in wirelwss communications, Artech House Publ., Boston, 1996.

  Robert A. Monzingo, Thomas W. Miller: Introduction to adaptive arrays, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1980.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Zombory László

  egyetemi tanár

  HVT

  dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  HVT

  dr. Seller Rudolf

  egyetemi adjnuktus

  HVT