Optikai-mikrohullámú összetett távközléstechnika

A tantárgy angol neve: Combined Optical and Microwave Telecommunications

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Doktorandusz tárgy

I. típus

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMHD050 1 és 3 3/0/1/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berceli Tibor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Berceli Tibor

egyetemi magántanár

MHT

Zólomy Attila

egyetemi tanársegéd

MHT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektromágneses térelmélet, félvezető eszközök fizikája és technológiája, lineáris és nemlineáris áramkörök elmélete, elosztott paraméterű áramkörök elmélete

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

Az előadás olyan távközlési módszereket tárgyal, melyek együttesen alkalmaznak mind optikai, mind mikrohullámú megoldásokat, kihasználva az ilyen összetett rendszerek előnyeit. Az optikai távközlés kapacitásának növekedésével a csatlakozó elektronikus áramkörök mikrohullámú jelleget vesznek fel.

8. A tantárgy részletes tematikája
 1. Fotonikai fizikai jelenségek
 2. Optikai jelek előállítása
 3. Lézerek mikrohullámú modulációja
 4. Optikai jelek nagysebességű detekciója
 5. Optikai hullámvezetők
 6. Optikai jelátvitel
 7. Segédvivős optikai átvitel
 8. Optikai hullámhosszosztású átvitel
 9. Többszörös hozzáférésű optikai átvitel
 10. Televízió műsorok optikai elosztása
 11. Optikai megoldások mobil és személyi távközlő rendszerekhez
 12. Az optikai-mikrohullámú kölcsönhatás elve
 13. Mikrohullámok optikai előállítása
 14. Fényhullámok és mikrohullámok keverése
 15. Erősítők optikai szabályozása
 16. Oszcillátorok optikai hangolása
 17. Antennarácsok optikai vezérlése, nyalábformálása
 18. Optikai-mikrohulllámú méréstechnika
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadások tartása és mérések végzése

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

A tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltak szerint az előadásokon elhangzott és a szakkönyvekből kijelölt anyagrészek elsajátítása. Az órák látogatása nem kötelező, de a félév során 6-7 kiszárthelyit írunk (előre bejelentve). Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak feltétele a megszerezhető pontszámok (ZH-nként kettő) legalább fele. Mérések végzése laborban.

b. A vizsgaidőszakban:

Írásbeli és szóbeli vizsga letétele. A vizsgára való felkészülést az utolsó előadáson kiosztandó vizsgakérdések segítik.

c. Elővizsga:

Utolsó tanulmányi héten.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

S. M. SZE: Physics of Semiconductor Devices, John Wiley and Sons, 1981

J. WILSON, J. F. B. HAWKES: Optoelectronics, an introduction, Prentice Hall, 1983

T. BERCELI: Nonlinear active microwave circuits, Akadémiai Kiadó and Elsevier Science Publishers, 1987

S. A. MAAS: Nonlinear microwave circuits, Artech House, 1988

R. SIMONS: Optical control of microwave devices, Artech House, 1990

M. SUHR: Physics of Semiconductor Devices, Prentice Hall, 1990

R. F. PIERRET: Field Effect Devices, Addison-Wesley Publ. Co., 1990

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Berceli Tibor

egyetemi magántanár

MHT

Zólomy Attila

egyetemi tanársegéd

MHT