Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Optikai-mikrohullámú összetett távközléstechnika

  A tantárgy angol neve: Combined Optical and Microwave Telecommunications

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Doktorandusz tárgy

  I. típus

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMHD050 1 és 3 3/0/1/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berceli Tibor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Berceli Tibor

  egyetemi magántanár

  MHT

  Zólomy Attila

  egyetemi tanársegéd

  MHT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektromágneses térelmélet, félvezető eszközök fizikája és technológiája, lineáris és nemlineáris áramkörök elmélete, elosztott paraméterű áramkörök elmélete

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az előadás olyan távközlési módszereket tárgyal, melyek együttesen alkalmaznak mind optikai, mind mikrohullámú megoldásokat, kihasználva az ilyen összetett rendszerek előnyeit. Az optikai távközlés kapacitásának növekedésével a csatlakozó elektronikus áramkörök mikrohullámú jelleget vesznek fel.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Fotonikai fizikai jelenségek
  2. Optikai jelek előállítása
  3. Lézerek mikrohullámú modulációja
  4. Optikai jelek nagysebességű detekciója
  5. Optikai hullámvezetők
  6. Optikai jelátvitel
  7. Segédvivős optikai átvitel
  8. Optikai hullámhosszosztású átvitel
  9. Többszörös hozzáférésű optikai átvitel
  10. Televízió műsorok optikai elosztása
  11. Optikai megoldások mobil és személyi távközlő rendszerekhez
  12. Az optikai-mikrohullámú kölcsönhatás elve
  13. Mikrohullámok optikai előállítása
  14. Fényhullámok és mikrohullámok keverése
  15. Erősítők optikai szabályozása
  16. Oszcillátorok optikai hangolása
  17. Antennarácsok optikai vezérlése, nyalábformálása
  18. Optikai-mikrohulllámú méréstechnika
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások tartása és mérések végzése

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltak szerint az előadásokon elhangzott és a szakkönyvekből kijelölt anyagrészek elsajátítása. Az órák látogatása nem kötelező, de a félév során 6-7 kiszárthelyit írunk (előre bejelentve). Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak feltétele a megszerezhető pontszámok (ZH-nként kettő) legalább fele. Mérések végzése laborban.

  b. A vizsgaidőszakban:

  Írásbeli és szóbeli vizsga letétele. A vizsgára való felkészülést az utolsó előadáson kiosztandó vizsgakérdések segítik.

  c. Elővizsga:

  Utolsó tanulmányi héten.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  S. M. SZE: Physics of Semiconductor Devices, John Wiley and Sons, 1981

  J. WILSON, J. F. B. HAWKES: Optoelectronics, an introduction, Prentice Hall, 1983

  T. BERCELI: Nonlinear active microwave circuits, Akadémiai Kiadó and Elsevier Science Publishers, 1987

  S. A. MAAS: Nonlinear microwave circuits, Artech House, 1988

  R. SIMONS: Optical control of microwave devices, Artech House, 1990

  M. SUHR: Physics of Semiconductor Devices, Prentice Hall, 1990

  R. F. PIERRET: Field Effect Devices, Addison-Wesley Publ. Co., 1990

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Berceli Tibor

  egyetemi magántanár

  MHT

  Zólomy Attila

  egyetemi tanársegéd

  MHT