Jelfeldolgozó adaptív antennarendszerek

A tantárgy angol neve: Adaptive Antenna Systems for Signal Processing

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Doktorandusz tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMHD025   4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Nagy Lajos

egyetemi docens

MHT

Dr. Zombory László

egyetemi tanár

MHT

dr. Seller Rudolf

egyetemi adjunktus

MHT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Antennák és hullámterjedés, Lineáris algebra

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatók megismerik a legújabb mobil cellás rendszerekben alkalmazott adaptív antennarendszereket. A tantárgy részletesen bemutatja az antennarendszerek szintézisének módszerét, az adaptív módszereket és az antennarendszerek optimalizálásának matematikai eszközeit. További részletesen tárgyalt téma az antennarendszerekkel megvalósítható iránymérés.

8. A tantárgy részletes tematikája

Antennarendszerek alkalmazási területei

Harmadik generációs cellás mobil rádiórendszerek

Műholdas rendszerek

Iránymérő rendszerek

Antennarendszerek elmélete

Iránykarakterisztika

Irányhatás

Antennarendszer típusok

Antennasorok

Térbeli antennarendszerek

Antennarácsok

Kör alakú elrendezések

Nyalábformálás

Analóg nyalábformálás

Digitális nyalábformálás

Fázisvezérelt antennasorok

Adaptív nyalábformálás

Optimális antennasúlyok meghatározása

Optimalizálási célfüggvények

Minimális átlaghiba

Maximális jel-interferencia viszony

Minimális variancia

Adaptív algoritmusok

Antennarendszerek optimalizálása

Célfüggvények - optimalizálási eljárások

Iránymérési eljárások

ML, ME, Music módszerek

Az antennarendszert felépítő antennák típusai

Tölcsérantennák, Mikrosztrip antennaelemek

A digitális nyalábformálás hibaforrásai

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A félévben a tárgy tematikájának megfelelő ismeretanyag kerül előadásra.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

b. A vizsgaidőszakban: A félév vizsgával zárul, mely írásbeli és szóbeli részből áll

c. Elővizsga:

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

John Litva-Titus Kwok-Yeung Lo: Digital Beamforming in Wireless Communications

Artech House Publishers, Boston, 1996.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Nagy Lajos

egyetemi docens

MHT

Dr. Zombory László

egyetemi tanár

MHT

dr. Seller Rudolf

egyetemi adjunktus

MHT