Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Jelfeldolgozó adaptív antennarendszerek

  A tantárgy angol neve: Adaptive Antenna Systems for Signal Processing

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Doktorandusz tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMHD025   4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  MHT

  Dr. Zombory László

  egyetemi tanár

  MHT

  dr. Seller Rudolf

  egyetemi adjunktus

  MHT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Antennák és hullámterjedés, Lineáris algebra

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók megismerik a legújabb mobil cellás rendszerekben alkalmazott adaptív antennarendszereket. A tantárgy részletesen bemutatja az antennarendszerek szintézisének módszerét, az adaptív módszereket és az antennarendszerek optimalizálásának matematikai eszközeit. További részletesen tárgyalt téma az antennarendszerekkel megvalósítható iránymérés.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Antennarendszerek alkalmazási területei

  Harmadik generációs cellás mobil rádiórendszerek

  Műholdas rendszerek

  Iránymérő rendszerek

  Antennarendszerek elmélete

  Iránykarakterisztika

  Irányhatás

  Antennarendszer típusok

  Antennasorok

  Térbeli antennarendszerek

  Antennarácsok

  Kör alakú elrendezések

  Nyalábformálás

  Analóg nyalábformálás

  Digitális nyalábformálás

  Fázisvezérelt antennasorok

  Adaptív nyalábformálás

  Optimális antennasúlyok meghatározása

  Optimalizálási célfüggvények

  Minimális átlaghiba

  Maximális jel-interferencia viszony

  Minimális variancia

  Adaptív algoritmusok

  Antennarendszerek optimalizálása

  Célfüggvények - optimalizálási eljárások

  Iránymérési eljárások

  ML, ME, Music módszerek

  Az antennarendszert felépítő antennák típusai

  Tölcsérantennák, Mikrosztrip antennaelemek

  A digitális nyalábformálás hibaforrásai

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A félévben a tárgy tematikájának megfelelő ismeretanyag kerül előadásra.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  b. A vizsgaidőszakban: A félév vizsgával zárul, mely írásbeli és szóbeli részből áll

  c. Elővizsga:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  John Litva-Titus Kwok-Yeung Lo: Digital Beamforming in Wireless Communications

  Artech House Publishers, Boston, 1996.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  MHT

  Dr. Zombory László

  egyetemi tanár

  MHT

  dr. Seller Rudolf

  egyetemi adjunktus

  MHT