Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az optikai hálózatok alapjai

  A tantárgy angol neve: Basics of Optical Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. március 5.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak, BSc képzés

  Szabadon Választható tárgy

  I. típus

  I. típus

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH9371 8 3/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Frigyes István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Gerhátné Udvary Eszter

  Tanársegéd

  BME-HVT

  Dr. Berceli Tibor

  Egyetemi magántanár

  BME-HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Infokommunikáció

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az optikai távközlés terén részletes ismeretekkel nem rendelkező hallgatók is elsajátíthassák az optikai hálózatok alapjait. A tárgy az optikai hálózatok és optikai jelfeldolgozás rendszereiről, elemeiről ad áttekintést.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. hét: Bevezetés: Optikai átvitel alapjai (optikai távközlés múltja, jelenje, jövője, optikai átvitel előnyei, közvetlenül optikai tartományban történő jelfeldolgozás előnyei)

   

  2. hét: Optikai szál tulajdonságai

   

  Csillapítás, diszperzió

   

  Fényvezető szál és kábel felépítése

  3.hét: Optikai adók

  FP, DFB, VCSEL lézerdiódák

   

  Közvetlen modulálás

   

  4. hét:

  Külső modulátorok (MZ,  EAM)

   

  Optikai vevők (PIN, Lavina), Optikai összeköttetés zajmérlege

  5. hét:

  Optikai és Mikrohullámú Távközlési labor , bemutató mérés

   

  Többcsatornás rendszerek (SCM, TDM, WDM)

   

  6. hét: Optikai erősítők

   

  EDFA

   

  SOA

   

   7.hét:

  Radio over Fibre rendszerek

   

  Optikai és Mikrohullámú Távközlési labor , bemutató mérés

   

  8.hét: Hullámhossz szelektív eszközök

   

  Optikai szűrők

   

  Optikai multiplexálás, demultiplexálás

   

  9.hét:

   

  Optikai nemlineáris jelenségek (FWM, Raman, XPM, stb)

   

  Gyárlátogatás

   

  10.hét:  Optikai jelfeldolgozás

   

  1R, 2R, 3R jelvisszaállítás

   

  Hullámhosszváltás

   

  11.hét:

   

  Fiber To The Home rendszerek (FTTx)

   

  Optikai kapcsolás, Útvonalválasztás, routing

   

  12.hét:

   

  Optikai logikák

   

  Gyárlátogatás

   

  13.hét:

   

  Optikai csomagkapcsolt hálózatok

   

  Alapsávi és vivőfrekvenciás fejléc

   

  14.hét:

   

  Optikai hálózati réteg

   

  Hálózati kontroll és menedzsment

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadások tartása, laborbemutatók

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: irodalom feldolgozási feladat, beadási határidő: 10. oktatási hét

                                      gyárlátogatásokon való részvétel

  b. A vizsgaidőszakban:szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: utolsó oktatási héten
  11. Pótlási lehetőségek

  Irodalom feldolgozási feladat pótlólagos beadásának határideje: 14. oktatási hét és a pótlási hét.

  12. Konzultációs lehetőségek

  igény szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Rajiv Ramaswami, Kumar N. Sivarajan: Optical Networks – A practical perspective,
  Morgan Kaufmann Publishers, USA, 2002

  Amnon Yariv: Optical Electronics in Modern Communications
  Oxford University Press, 1997

  Interneten elérhető anyagok, előadási fóliák másolata

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  -

  Házi feladat elkészítése

  25

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  35

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Gerhátné Udvary Eszter

  Tanársegéd

  BME-HVT

  Marozsák Tamás

  Tanársegéd

  BME-HVT

  Dr. Berceli Tibor

  Egyetemi magántanár

  BME-HVT