Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Programozás MS Windows alatt

  A tantárgy angol neve: Programming under MS Windows

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. március 5.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak, BSc képzés

  Műszaki Informatika Szak, BSc képzés

  Szabadon Választható tárgy

  I. típus, kedd

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH9143 6-9 2/0/0/v 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bitó János,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Csurgai Horváth László

  tanszéki mérnök

  HRT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Objektumorientált programozás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Programozás I-II.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Jelenleg az egyik legelterjedtebb PC-s operációs rendszer a Microsoft Windows. Az alatta futó applikációk programozása speciális programozói ismereteket igényel. A tantárgy bevezet a Microsoft Windows operációs rendszer alatti programozásba C/C++ nyelven és gyakorlati ismereteket nyújt a C/C++ fejlesztői környezet használatában. Ismertetésre kerülnek az API valamint az MFC alapú programozási ismeretek.

  8. A tantárgy részletes tematikája Windows alapfogalmak

   

  C/C++ fejlesztőrendszerek

   

  GUI, Felhasználói interface, Multitasking, Memóriakezelés, Üzenetek

   

  Egy egyszerű Windows program felépítése

   

  Szövegek kezelése, GDI, handler fogalma, scroll bar

   

  Grafikai elemek: vonalak, felületek, a mapping mode fogalma, négyszögek, útvonalak, bitmap, metafile, fontok

   

  Billentyűzet és egér kezelése

   

  A Windows timer

   

  A child window fogalma, nyomógombok, scrollbar, edit-box, list-box használata

   

  Erőforrások: ikon, cursor, bitmap

   

  Menük és gyorsítógombok

   

  Modális és nem-modális dialógusablakok, message box-ok, common dialog box-ok

   

  A clipboard

   

  DLL-ek

   

  Nyomtató-kezelés

   

  Hálózati alkalmazások

   

  Az MFC használata, a tanultak alkalmazása C++ környezetben

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgyat számítógépteremben oktatjuk, ahol minden egyes hallgató az oktató instrukcióinak megfelelően saját maga végzi el a kitűzött feladatokat. Az órák elméleti bevezetőből és hozzá kapcsolódó programozási gyakorlati feladatokból állnak.

  10. Követelmények a.               A szorgalmi időszakban:

   

  Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak a feltételei:

   

  - Egy nagy zárthelyi legalább elégségesre történő megírása a tanóra keretében. A ZH egy konkrét programozási feladat tényleges elvégzése.

   

  - Házi feladat elkészítése, beadása és elfogadása a szorgalmi időszak végéig. A házi feladat egy az oktatóval egyeztetett C/C++ program elkészítése standard API vagy MFC használatával. A program közepes terjedelmű, általában egy bizonyos Windows/grafikai funkciót kell demonstrálnia.

   

                  - A házi feladat beadása a pótlási héten pótolható.

   

  b.              A vizsgaidőszakban:

   

          A félév végi jegy megszerzése

   

  - szóbeli vizsga; a vizsgajegybe beleszámít a házi feladatra kapott osztályzat és a ZH eredménye

   

  c.               Elővizsga:

   

               a szorgalmi időszak utolsó hetében

   

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A nagy ZH és a házi feladat beadása a pótlási héten pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktatóval történő egyéni megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Charles Petzold: Programming Windows

   

  Microsoft Press, 1998

   

  ISBN 1-57231-995-X

   

   

  Sipos Mariann: A Visual C++ és az MFC

   

  ISBN: 963640979

   

   

  http://www.hvt.bme.hu/~csurgai/Bsc/WinProg.pdf

   

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  5

  Felkészülés zárthelyire

  5

  Házi feladat elkészítése

  15

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  ..

  Vizsgafelkészülés

  15

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Csurgai Horváth László

  tanszéki mérnök

  HRT