Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikrohullámok orvosbiológiai alkalmazása

  A tantárgy angol neve: Biomedical Applications of Microwaves

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. március 5.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak, BSc képzés

  Szabadon Választható tárgy

  I. típus

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH9132 6 vagy 8 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zombory László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Zombory László

  egyetemi tanár

  HVT

  dr. Mátay Gábor

  egyetemi adjunktus

  HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektromágneses terek VIHVA204,

  Infokommunikáció VITMA301

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókat a rádiófrekvenciás tér élettani hatásaival, a rádiófrekvenciás sugárzásokra vonatkozó életvédelmi szabványokkal és biztonsági előírásokkal, valamint a mikrohullámok orvosbiológiai alkalmazásaival, mind a diagnosztikában, mind a terápia területén.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  I. Elméleti alapok

   

  1. Elektromágneses tér, a sugárzás törvényszerűségei, elemi sugárzók, közeli és távoli tér fogalma.

  2. A rádiófrekvenciás tér és anyag kölcsönhatása. Dielektromos relaxáció. A víz dielektromos tulajdonságai.

  3. Az elő anyag nagyfrekvenciás jellemzése.

  II. A rádiófrekvenciás sugárzás élettani hatásai

   

  1. A termikus és az ún. gyenge hatások vizsgálata.

  2. Az emberi test és a rádiófrekvenciás tér kölcsönhatása.

  3. A rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági előírások.

  4. A felhasználót ért sugárzás a mobil kommunikáció során.

  5. Nagyteljesítményű rádiófrekvenciás híradástechnikai, ipari, katonai, orvosi, háztartási berendezések nemkívánt sugárzásának mérése a berendezések környezetében.

  III. Orvosbiológiai alkalmazások (diagnosztika, terápia stb.)

   

  1. A mikrohullámú termográfia alkalmazása vérkeringési zavarok, emlőrák és egyéb daganatok felderítésére.

  2. Mikrohullámú sugárzás és gyógyszeres kezelés együttes alkalmazása rákos szövetek elpusztítására (mikrohullámú hyperthermia).

  3. Elmeszesedett erek, szívkoszorúerek tágítása a mikrohullámú ballon terápia alkalmazásával.

  4. A rádiófrekvenciás sugárzás termikus hatásán alapuló gyors felmelegítési eljárások alkalmazása az orvosbiológiában.

  5. A mikrohullámú sugárzás csíraölő és sterilizáló hatásának felhasználása a fertőtlenítési eljárásban.

  6. Emberi szervekből vett metszetek mikrohullámú kezelése mikroszkópos kiértékelést megelőző eljárás idejének nagymértékű lerövidítésére.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  - Az előadáson elhangzott tananyag elsajátítása, melynek ellenőrzése a szorgalmi időszakban két nagy ZH megírásával történik.

   

  - A nagy ZH-k a 7. és a 13. tanulmányi héten kerülnek megíratásra. A nagy ZH-ról történő hiányzás, vagy elégtelen osztályzat esetén a hallgatók pótzárthelyit kötelesek írni. Igazolatlan hiányzás elégtelen nagy ZH eredménynek minősül.

   

   

  - A félévvégi aláírás feltétele: Mindkét nagy ZH, vagy a pótzárthelyik legalább elégséges osztályzatra történő megírása.

   

  - A vizsgára bocsátás feltétele: a félévvégi aláírás megszerzése.

   

  - Hiányzás igazolása: a TVSz szerint.

   

  b.       A vizsgaidőszakban:

  - Szóbeli vizsga a tárgy anyagából. A vizsgára történő felkészülést az utolsó előadáson kiosztott vizsgakérdések segítik. A szóbeli vizsgán a hallgatók a vizsgakérdésekből 2 db tételt húznak.

  - A félév során szerzett nagy ZH eredmények csak a vizsgaosztályzat le-, vagy felkerekítésénél kerülnek alkalmazásra.

   

  c.              Elővizsga: van, a 14.héten és a pótlási időszakban.

  11. Pótlási lehetőségek

  Nagy ZH pótlás: 7. és 14. héten, és a pótlási időszakban

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az órák után, ill. az előadóval történő egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  [1] Mátay, G., L. Zombory: "A rádiófrekvenciás sugárzás élettani hatásai és orvosbiológiai alkalmazásai.", ("Physiological Effects and Biomedical Applications of Radiofrequency Radiation."), Egyetemi tankönyv, Budapest, 2000., Műegyetemi Kiadó, 375 pages, ISBN: 963 420 658 1, In Hungarian.

  [2] Sol. M. Michaelson, James C. Lin: Biological Effects and Health Implication of Radiofrequency Radiation, Plenum Press, New York, 1987.

   [3] Jacques Thuery: Microwaves: Industrial, Scientific and Medical Applications, Artech House, Boston, London, 1991.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire28
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés36
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Zombory László

  tanszékvezető

  HVT

  dr. Mátay Gábor

  egyetemi adjunktus

  HVT