Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Műholdas műsorszórás

  A tantárgy angol neve: Satellite Broadcasting

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. március 5.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak, BSc képzés

  Szabadon Választható tárgy

  I. típus

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH9101 8 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gschwindt András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Szombathy Csaba

  tanársegéd

  HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Informatika, elektronika, digitális technika, híradástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Infokommunikáció

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy geostacionárius ill. elliptikus pályás műholdakról megvalósított, vagy megvalósítható analóg és digitális rádió ill. TV műsorszórás problémáival foglalkozik a rendszerek áttekintése, összehasonlítása, valamint a szolgáltatások tervezése céljából, figyelembe véve a műsorterjesztés különféle földi hálózatainak szempontjait is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés

  A műholdas műsorszórás helye, szerepe, jelentősége. Történelmi áttekintése.

  1. A műhold mozgás
  2. A műsorszóró műholdak pályatípusai, elliptikus ill. geostacionárius pályák jellemzői, alkalmazási területük. Pályára állítás. A műholdak térbeli stabilizációja. Zavarok a műholdpályákon, Doppler-hatás. A műhold láthatósága.

  3. A műholdas rádiócsatorna
  4. Szabadtéri csillapítás. A légkör gázainak ill. a vízgőznek a csillapítása, csillapítási görbék. A csillapítás ingadozás amplitudó- ill. időstatisztikája.

   A műholdas rádiócsatorna zajai. Zajforrások a földön ill. a világűrben. Az égbolt zajhőmérséklete, frekvencia ill. elevációs szög függőség.

   A rádiócsatorna jel-zaj viszonyának számítása. Fel-, ill. le irányú csatorna, eltérések a jel-zaj viszonyban. A két szakasz együttes jel-zaj viszonya.

   A digitális rádiócsatorna hibamodellje. Független hibák, hibacsomók. A csatorna Markov hibamodellje. A csatornahibák számítógépes szimulációja.

   A műhold adó-, ill. vevőantennái. Az antennanyaláb irányának ill. szélességének változtatása. Antennakapcsolók, a teljesítmény elosztása. Az antennák tájolása és térbeli stabilizációja.

  5. A műholdas műsorszórás rendszertechnikája
  6. Analóg átvitel. A műsorszóró műholdak modulációs rendszere. Videojel átvitele. Analóg hangcsatorna, sztereofónikus átvitel, több kísérőhang vitele. A MAC rendszer. Kódolt átvitel.

   Digitális átvitel. A digitális kép-, ill. hangátvitel rendszertechnikájának áttekintése: az alapsávi moduláció, hibajavítás, rádiófrekvenciás moduláció főbb jellemzői. Digitális hangátviteli eljárások (DAB, DSR) leírása. A műholdas digitális műsorszórás (DVB-S) jellemzői. Az MPEG eljárás. Az analóg és digitális kép-, ill. hangátviteli eljárások összehasonlítása.

   Több kép-, ill. hangműsor átvitele, a rádiófrekvenciás spektrum kialakítása, a fel-, ill. le irányú jelcsoportok frekvenciái.

   A DBS rendszer. A WARC ’77 ajánlásai. Műholdpozíciók, frekvenciasáv, csatornaszám, csatornakiosztás, polarizáció, védősáv a csatornák között. A földfelszíni teljesítménysűrűség-

   A műholdas DAB (DAB-S) eljárás adóhálózati jellemzői: frekvenciakiosztás, térerősség, közös frekvenciás, ill. szomszédos frekvenciás zavarvédelem, spektrumsűrűség, koordinációs távolságok, a műsorszáma.

   Műsorszétosztó műholdak. Műholdpozíciók, frekvenciasávok. Csatornakiosztás, néhány műsorszóró műholdcsalád – Astra, Intelsat, stb. – rendszertechnikai jellemzése.

  7. A műhold fedélzeti berendezései
  8. A fedélzeti átviteli rendszer blokkvázlata. Vevő bemenő fokozat, keverő, helyi oszcillátor. Csatornaszűrők, teljesítményszétosztók. Fedélzeti teljesítmény erősítés rendszertechnikája, félvezetős ill. vákuum csöves erősítők. A megbízhatóság fokozása, tartalékolás, átkapcsolás. Tápellátás. Távmérő ill. távvezérlő csatorna.

  9. Földi feladó állomások
  10. Az állomás blokkvázlata. A műsorjelek fogadása, az adási frekvencia spektrum előállítása. Teljesítményerősítés, többüreges klisztron erősítő, adóantenna.

  11. A műholdas műsorszórás földi vevőállomásai
  12. A földi vevőállomás rendszertechnikája, blokkvázlata. Antenna, tápfej, első-, ill. második kf. Fokozat jellemzői, a vevők hangolása. A földi vevő kimenő jel-zaj viszonyának számítása, az antenna zajhőmérséklet, ill. a bemenő csillapítás hatása. Az alapsávi jel-zaj viszony számítása analóg, ill. digitális modulációk esetén.

  13. Egyéb kérdések

  A műholdas műsorszórás nem technikai – jogi, műsorpolitikai, nemzetközi szabályozási stb. – problémáinak áttekintése. A műholdas, valamint a földi ill. kábeles műsorterjesztés összehasonlítása, a fejlődés perspektívái.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Tantermi előadások, a tantárgyhoz csatlakozó laboratóriumi mérések, tanulmányi kirándulás.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: egy nagy ZH a félév 7. hetében.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsgajegyet a ZH és a szóbeli vizsga eredménye együttesen határozza meg.

  1. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  Meg nem írt, vagy sikertelen ZH pótlása a szorgalmi időszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadó oktatónál, előzetes jelentkezés szükséges.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az órákon elhangzott tananyag vázlata hálózaton elérhető, továbbá az előadó irodalomjegyzéket bocsát rendelkezésre.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  40

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Szokolay Mihály

  egyetemi docens

  HVT

  dr. Gschwindt András

  egyetemi adjunktus

  HVT

  Szombathy Csaba

  tanársegéd

  HVT