Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. február 8.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Híradástechnika főszakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH5154 9 6/0/0/f 8 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bitó János,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Gerhátné Udvary Eszter

  egyetemi tanársegéd

  HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzése, valós mérnöki feladatok megoldása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tanszék által kiírt témánk megfelelően.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az aktuális témát felajánló oktató által biztosított helyen és eszközökön a kiírt témának megfelelő tevékenység ellátása.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  A tantárgy aláírással és félévközi gyakorlati jeggyel zárul

  Az aláírás megszerzéséhez szükséges kötelező követelmény egy legalább 15-20 oldalas írásos beszámoló

  készítése a félév során végzett munkáról valamint a tanszéki felelős oktató által meghirdetett időpontban és beosztással egy szóbeli beszámoló megtartása. Az aláírást a beszámoló benyújtása és megtartása alapján a tanszéki felelős adja meg.

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. A gyakorlati jegyet a félév során végzett munka alapján a témavezető oktató ajánlása alapján a tanszéki felelős oktató állapítja meg. A félév csak a gyakorlati jegy és az aláírás együttes megszerzésével érvényes.

  3. Elővizsga: -
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A témakiírásban szereplő aktuális ajánlott irodalom.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  84

  Félévközi készülés órákra

  84

  Felkészülés zárthelyire

  -

  Félév végi írásos beszámoló

  50

  Félév végi szóbeli beszámoló

  22

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  240

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Bitó János

  egyetemi docens

  HRT

  dr. Eged Bertalan

  egyetemi adjunktus

  HRT