Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Optikai hálózatok és hálózatelemek

  A tantárgy angol neve: Optical Networks and Their Components

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Kábeltelevízió és optikai hírközlés mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH5128 9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berceli Tibor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Berceli Tibor

  egyetemi magántanár

  HRT

  Dr. Veszely Gyula

  egyetemi tanár

  EVT

  Marozsák Tamás

  tanársegéd

  HRT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektromágneses térelmélet, félvezető eszközök fizikája és technológiája, jelek és rendszerek, lineáris és nemlineáris áramkörök elmélete, optielekronikai alapismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy átfogó képet adjon az optikai rendszerek felépítéséről, a bennük alkalmazott eszközök működésének elméletéről. Bemutatja az optika alkalmazásának sokféle lehetőségét digitális és analóg rendszerek részletes ismertetésén keresztül. Áttekintést ad az optikai jel terjedésének elméletéről a teljes hálózat működési paramétereinek vizsgálatáig. Hálózat és átviteltervezés, WDM rendszerek és elemeik, optikai kapcsolók “IP over WDM”.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Passzív optikai komponensek

  1. Szigetelő réteg hullámvezetők felépítése és elektromágneses viselkedése
  2. A disszperzió és inhomogén permittivitású optikai hullámvezetők
  3. Homogén permittivitású optikai hullámvezetők és csatlakozók
  4. Csatolt módusok módszere
  5. Peródikus hullámvezetők, móduskonvenziók és optikai rezonátorok
  6. Iránycsatolók az optikai sávban
  7. Optikai hálózatok aktív elemeinek áttekintése
  8. Analóg átviteli rendszerek
  9. Digitális átviteli rendszerek
  10. Az optikai hálózati réteg
  11. Az optikai hálózati réteg kliensei, SDH, ATM, IP
  12. Hullámhossz osztású rendszerek
  13. Optikai kapcsolók
  14. Hálózat menedzsment
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások tartása és laboratóriumi mérésbemutatók.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  Az előadásokon elhangzott és a szakkönyvekből kijelölt anyagrészek elsajátítása. Részvétel az előadásokon oly módon, hogy összesen hat, az előadásokon előre bejelentett időpontokban megírt kiszárthelyi összesített eredménye haladja meg az 50%-ot, ez a követelmény a vizsgaidőszakban utólag nem pótolható.

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. Írásbeli és szóbeli vizsga letétele.

  3. Elővizsga: ld. Vizsgára bocsátás feltételei.
  11. Pótlási lehetőségek

  Az aláírás pótolható a vizsgaidőszak első három hetében egy írásbeli vizsga alkalmával külön-eljárási díj befizetésével.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  J. WILSON, J. F. B. HAWKES: Optoelekctronics, an introduction, Prentice Hall, 1983

  T. BERCELI: Nonlinear active microwave circuits, Akadémiai Kiadó and Elsevier Science Publisher, 1987

  R. SIMONS: Optical control of microwave devices, Artech House, 1990

  M. SUHR: Physics of Semiconductor Devices, Prentice Hall, 1990

  RAMAS WAMI, SIVARAJAN: Optikai hálózatok, Morgan Kaufmann, 2002

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Berceli Tibor

  egyetemi magántanár

  HRT

  Dr. Veszely Gyula

  egyetemi tanár

  EVT

  Marozsák Tamás

  tanársegéd

  HRT