Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A kábeltelevízió rendszertechnikája

  A tantárgy angol neve: System Technique of the Cable TV

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  CATV mellékszak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH5122 9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mátay Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Mátay Gábor

  egyetemi adjunktus

  HRT

  dr. Gschwindt András

  egyetemi ajdunktus

  HRT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Hálózatok és rendszerek, Elektromágneses terek, Elektronika, Híradástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Rádió és TV rendszerek VIMH4122

  Digitális video és hangtechnika VIMH4123

  CATV elektronika VIMH4165

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókat a kábeles, az optikai szálas műsor- és jeltovábbító rendszerekkel és a műholdas műsorszétosztó rendszerekkel, hogy képessé váljanak Zen rendszerek tervezési, fejlesztési, telepítési, üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátására.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgytematikát az alábbiakban két órás bontásban adjuk meg.

  1. A CATV fogalma, alapdefiníciók (KKVR, KVR, NKVR, CATV). Előfizetői igények, a rendszer által nyújtott szolgáltatások, gazdaságossági kérdések.
  2. A CATV rendszer felépítése, nyalábolási eljárások, topológia, referencia hálózat.
  3. A CATV rendszeren átvitt jelek, a rendszerben megjelenő zajok és zavarok. A rendszer külső és belső frekvenciatartományai, a csatornakiosztás megválasztásának szempontjai.
  4. Az elosztóhálózat zaja, C/N vizsgálat (egységnyi erősítés koncepció). Azonos és nem azonos kaszkádba kapcsolt fokozatok eredő C/N számítása.
  5. A lineáris és nemlineáris torzítás hatása CATV rendszerekben. A nemlineáris torzítás okozta torzítási termékek (IM, CM, CSO, CTB) szintje és szintfüggése.
  6. A nemlineáris torzítások összegződése az elosztó hálózatban. Optimális rendszernagyság megválasztása a csatornaszám figyelembe vételével (olló diagram).
  7. A CATV rendszer különböző csatlakozási síkjaira vonatkozó műszaki előírások.
  8. A CATV rendszerek tervezési kérdései, a telepítés feltételei, a rendszer megbízhatósága (tartalékolás), üzemeltetési, fenntartási kérdések.
  9. Az optikai átvitel alapjai, az átviteli csatorna tulajdonságai.
  10. Az optikai átvitel szempontjából fontos eszközök és műszaki jellemzőik. Torzítások, zajok.
  11. Interaktív kábeltelevízió rendszer referencia hálózata (nemzetközi hálózati rész, regionális hálózati rész, elosztóhálózat), értéknövelő szolgáltatások (INTERNET, telefon stb.)
  12. Optikai TV átviteli rendszerek felépítése. Fejlődési irányok.
  13. A műholdas műsorszétosztás, műsorszórás alapjai. A Föld besugárzásának lehetőségei. Történelmi háttér.
  14. Műhold pályák ellátottsági körzetek. Geoszinkron, elliptikus és alacsony pályákról ellátható területek.
  15. A műholdas kép és hangátvitel műszaki jellemzői. Frekvenciakiosztás, a térszelekció hatása.
  16. A műhold-föld rádiócsatorna jellemzői. Útvonalcsillapítás, környezeti hatások, polarizáció.
  17. A műholdak felépítése. Fedélzeti berendezések. A műhold helybentartása és helyzetstabilizálása.
  18. Fedélzeti átjátszók rendszertechnikája, felépítése. Teljesítmény viszonyok, fedélzeti antennák.
  19. Járulékos szolgáltatások. Nyalábolt hangcsatorna sugárzás.
  20. Torzítások az átvitelben. Analóg és digitális átvitel összehasonlítása.
  21. Földi vevőállomások. Antennák áttekintése, környezetvédelmi korlátozások.
  22. Földi vevőállomás rendszertechnikai jellemzői. Jel-zaj viszony, torzítások, szintek.
  23. Földi vevőkészülékek (beltéri egység) felépítése. Főbb blokkok és elektromos jellemzőik. Több műhold vételének lehetőségei.
  24. Járulékos szolgáltatások, szolgálatok vevőállomásai. Digitális jelek vétele.
  25. Kódolt átvitel, mint az illetéktelen felhasználás elleni védelem eszköze. Előfizetési filozófiák.
  26. A földi vevők illesztése elosztó rendszerekhez. Szint, sávszélesség, nyalábolás.
  27. Az egyedi műholdas vétel problémái. Házon belüli elosztás, választás, kisközösségi vétel.
  28. A földi feladó állomások rendszertechnikája, felépítése. Mobil elrendezések, műholdas hírgyűjtő állomások (SNG).
  29. A műholdas TV és hangműsorszórás jövője. HDTV és SDAB.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, tervezési példák.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  2 db témazáró NZH eredményes megírása (mindkettő legalább elégséges).

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. Vizsga: írásbeli + szóbeli

  3. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek

  -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Magyar és nemzetközi szabványok (MSZ 11458, IEC728, CENELEC)
  • IEEE Trans. on CATV folyóirat 1980-ig megjelent számai
  • IEEE Communications Magazine 2003-ig megjelent a témához kapcsolódó cikkei
  • Bobby Harrel: The Cable Television Technical Handbook, Artech House, Dedhan 1985
  • B. G. Evans: Satellite Communication System, Peter Peregrinus Ltd., IEEE Michael Faraday House, UK 1991
  • Ciciora W., Farmer J., Large D.: Modern Cable Television Technology: Video Voice and Rata Communications, Morgan kaufmann Publishers Inc., San Francisco, 1999, ISBN 1-55860-416-2
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Mátay Gábor

  egyetemi adjunktus

  HRT

  dr. Gschwindt András

  egyetemi adjunktus

  HRT