Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Műholdas és mozgó távközlés

  A tantárgy angol neve: Satellite and Mobile Telecommunications

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Távközl. és telemat. főszakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH5035 9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  HRT

  dr. Gödör Éva

  egyetemi adjunktus

  HRT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítás, forgalomelmélet, rádiócsatorna, moduláció, demoduláció, kódolás, zaj.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ezt a tárgyat nem veheti fel, aki a VIHI4128 Mobil hírközlés alapjai és a VIHI4173 Mobil hírközlő rendszerek tárgyat hallgatta. Helyette a VITT5034 Berendezések és mérések alternatív tárgyat kell felvenni.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Olyan, elsősorban rendszer szintű ismeretek adása, melyek megalapozzák a hírközlő hálózatokban alkalmazott műholdas összeköttetések, valamint földi és műholdas mobil hírközlő rendszerek tervezését, üzemeltetését és alakalmazását.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés: a konvergenciák hatása a távközlésre

  Az elektromágneses spektrum

  Szabványosítás és egységesítés.

  Állandóhelyű és mobil műholdas összeköttetések.

  • Felépítés
  • Rendszerjellemzők: frekvenciasáv, polarizáció, moduláció, hozzáférés, EIRP, G/T
  • Fedélzeti rendszerek
  • Földi állomások
  • Üzleti távközlés, VSAT hálózat
  • Példák: INTELSAT, EUTELSAT, INMARSAT, GLOBALSTAR, IRIDIUM, TELEDESIC

  Horizonton túli egyéb hírközlő rendszerek:

  • troposzférikus szórás
  • meteorburst
  • HAP (High-Altitude Aeronautical Platform)

  Mobil távközlő rendszerek

  • Különféle mobil hírközlő szolgálatok és szolgáltatások
  • A mobil hálózatok általános rendszermodelljei
  • Sajátos mobil jelzések és jelzésprotokollok.
  • A GSM rendszer ismertetése.
  • Zártcélú rendszerek sajátos szolgáltatásai.
  • A TETRA rendszer
  • Vezetéknélküli hozzáférési technológiák: a DECT és a vezetéknélküli LAN-ok.
  • A harmadik generációs mobil rendszerek általános jellemzői.
  • Az ITM-2000 és az UMTS rendszer.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  :

  Előadás

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
  2. ZH1 a 7. tanulmányi héten, max. 100 pont

   ZH2 a 14. tanulmányi héten, max. 100 pont

   Aláírás feltétele: az egyik ZH min. 50 pont legyen

  3. A vizsgaidőszakban:
  • Félév végi jegy megajánlása csak az évközben megírt ZH1, ZH2 alapján, mindkét ZH eredménye min. 50-50 pont.
  • Más esetben: az aláírás megszerzése után írásbeli vizsga, 3 alkalommal.
  1. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek

  Az aláírás pótlásához szükséges pótZH megírása a vizsgaidőszak első három hetében lehet egyetlen alkalommal, a kijelölt vizsganapon, különeljárási díj megfizetése mellett.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Dr. Frigyes István: Hírközlő rendszerek, Műegyetem Kiadó, No.55032, 1198
  • G. D. Gordon, W. L. Morgan: Priciples of Communication Satellites, Wiley, 1993
  • Sokszorosított anyag és elektronikusan szétosztott segédlet, valamint állandó konzultálási lehetőség e-mailen.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  -

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  30

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  HRT

  dr. Gödör Éva

  egyetemi adjunktus

  HRT