Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Vezeték nélküli információs rendszerek

  A tantárgy angol neve: Wireless Information Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Üzleti távközlés alfa szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH4281 9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Frigyes István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Frigyes István

  egyetemi tanár

  MHT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítás, elektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A vezetéknélküli hírközlő rendszerek fizikai alapjainak, az átviteli csatornák tulajdonságainak olyan mélységű ismertetése, melynek alapján azok befolyása az alkalmazási szintekre nyomon követhető. Néhány rendszer ismertetése ennek illusztrálására.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés, alkalmazási területek. Digitális jelek átvitele rádiócsatornán. A vezeték nélküli közeg tulajdonságai; kódolás, kiegyenlítés. Információs rendszerek különféle vezeték nélküli átviteli közegeken. Néhány konkrét alkalmazási példa.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, időnként egy-egy gyakorlat.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Az órákon nem kötelező a részvétel. De: a félév folyamán 6-8 kiszárthelyit írunk, melyek tárgya az utóbbi órák anyaga. Ez a vizsgaidőszakban nem pótolható.

  b. A vizsgaidőszakban:

  Írásbeli vizsga. Ez három részből áll: tesztkérdések; számpélda; vizsgatételek kidolgozása. Osztályzat: pontozás szerint. (Konkrétan: helyesen megválaszolt tesztkérdés: 1 pont; valószínűleg 12 van; hibátlanul megoldott számpélda: 9 pont; hibátlanul kidolgozott tétel: 9 pont. Elégséges osztályzat: legalább 14 pont)

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Frigyes István: Hírközlő renszerek Műegyetemi Kiadó No55032, 1998, továbbá az Interneten található fólia-másolatok

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Frigyes István

  egyetemi tanár

  MHT