Laboratórium (Üzleti távközlés)

A tantárgy angol neve: Laboratory (Telecommunications in Business)

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Üzleti távközlés alfa szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMH4270 9 0/0/2/f 3 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lénárt Ferenc,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Lénárt Ferenc

tud. munkatárs

MHT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban tanított tantárgyak, valamint a szakirány tantárgyak.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, számítási és mérési feladatok megoldásával.

Az ismereteket laboratóriumi foglalkozások és tanulmányi kirándulás keretében szerzik meg a hallgatók.

Az érékelés a laboratóriumi foglalkozásokon végzett munka és a mérési beszámolók alapján a félév végén történik.

8. A tantárgy részletes tematikája

Mérések és számítógépes szimulációk végzése az alábbi témakörökben, valamint tanulmányi kirándulás.

Alacsonypályás műholdak, mint a jövő személyi kommunikációjának bázisai (MK)

ASTRAS szimulációs program megismerése és alkalmazása (ASRTRAS 1-2)

Mikrohullámú antennák nyereségének mérése (ANT 1)

URH hullámterjedési modellek vizsgálata (HM)

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az oktatás 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. A félév során minden hallgató elvégzi a 7. pontban felsorolt 4 témához kapcsolódó mérési gyakorlatot. A mérések 3 és 4 fős mérőcsoportokban történnek a tanszéki hirdetőtáblán, illetve a tanszéki szerveren félév elején elhelyezett beosztás szerint.

A tanulmányi kirándulás fakultatív jellegű.

A mérésekre készülni kell a tanszéki serveren található segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről a félév végéig mérőcsoportonként egy mérési beszámolót kell leadni elektronikus formában. Ezek elkészítésére a hallgatói labor rendelkezésre áll.

A mérések osztályzása a gyakorlaton végzett munka és a mérési beszámoló alapján történik.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt -a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges.

A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok kerekített átlaga adja.

A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60 %–os teljesítése.

Az egyes mérések értékelése:

Az alap osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes

Az osztályzatot javító tényezők:

Fakultatív feladatok elvégzése: +1 jegy

Az eredmények kiértékelése: +1 jegy

Az osztályzatot rontó tényező:

Két helytelen válasz az ellenőrző kérdésekre: -1 jegy

Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények: -1 jegy

Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet előzetesen egyeztetett időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az egyes mérések anyagát a mérési segédletek tartalmazzák, melyek az interneten érhetők el (http://www.mht.bme.hu/~lenart).

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Lénárt Ferenc

tud. munkatárs

MHT