Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium (Üzleti távközlés)

  A tantárgy angol neve: Laboratory (Telecommunications in Business)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Üzleti távközlés alfa szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH4270 9 0/0/2/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lénárt Ferenc,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Lénárt Ferenc

  tud. munkatárs

  MHT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak, valamint a szakirány tantárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, számítási és mérési feladatok megoldásával.

  Az ismereteket laboratóriumi foglalkozások és tanulmányi kirándulás keretében szerzik meg a hallgatók.

  Az érékelés a laboratóriumi foglalkozásokon végzett munka és a mérési beszámolók alapján a félév végén történik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Mérések és számítógépes szimulációk végzése az alábbi témakörökben, valamint tanulmányi kirándulás.

  Alacsonypályás műholdak, mint a jövő személyi kommunikációjának bázisai (MK)

  ASTRAS szimulációs program megismerése és alkalmazása (ASRTRAS 1-2)

  Mikrohullámú antennák nyereségének mérése (ANT 1)

  URH hullámterjedési modellek vizsgálata (HM)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. A félév során minden hallgató elvégzi a 7. pontban felsorolt 4 témához kapcsolódó mérési gyakorlatot. A mérések 3 és 4 fős mérőcsoportokban történnek a tanszéki hirdetőtáblán, illetve a tanszéki szerveren félév elején elhelyezett beosztás szerint.

  A tanulmányi kirándulás fakultatív jellegű.

  A mérésekre készülni kell a tanszéki serveren található segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről a félév végéig mérőcsoportonként egy mérési beszámolót kell leadni elektronikus formában. Ezek elkészítésére a hallgatói labor rendelkezésre áll.

  A mérések osztályzása a gyakorlaton végzett munka és a mérési beszámoló alapján történik.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt -a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges.

  A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok kerekített átlaga adja.

  A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60 %–os teljesítése.

  Az egyes mérések értékelése:

  Az alap osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes

  Az osztályzatot javító tényezők:

  Fakultatív feladatok elvégzése: +1 jegy

  Az eredmények kiértékelése: +1 jegy

  Az osztályzatot rontó tényező:

  Két helytelen válasz az ellenőrző kérdésekre: -1 jegy

  Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények: -1 jegy

  Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet előzetesen egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az egyes mérések anyagát a mérési segédletek tartalmazzák, melyek az interneten érhetők el (http://www.mht.bme.hu/~lenart).

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Lénárt Ferenc

  tud. munkatárs

  MHT