A kábeltelevízió elektronikája

A tantárgy angol neve: Electronics of the Cable TV

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMH4165 8 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mátay Gábor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Völgyi Ferenc

egyetemi adjunktus

MHT

dr. Mátay Gábor

egyetemi adjunktus

MHT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Hálózatok és rendszerek, Elektromágneses terek, Elektronika, Híradástechnika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Rádió és TV rendszerek, Digitális video és hangtechnika

7. A tantárgy célkitűzése

Megismertetni a hallgatókat a kábeles, valamint mikrohullámú műsor és jeltovábbító rendszerek és műholdas műsorszétosztó rendszerek áramköri elemeivel, hogy képessé váljanak ezek tervezési, telepítési, üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátására.

8. A tantárgy részletes tematikája

(2 órás bontásban)

1. CATV hálózat felépítése, építőelemei, átviteli közegei.

2-3. Koaxiális tápvonal; műszaki jellemzők, hőmérsékletfüggés, konstrukció, környezeti hatások.

4. CATV-szétosztóhálózati teljesítményosztók, fogyasztói csatlakozó.

5-7. Szétosztóhálózati erősítők: táplálás, típusok, jellemzők, nemlineáris torzítások és azok csökkentése, kétirányú erősítők.

8-9. Fejállomás felépítése, antenna erősítők, konverterek, modemek.

10-11. Passzív és aktív elemek mérése.

12. TV-DBS műholdak jeleinek vétele, LNC blokksémája.

13-14. Mikrohullámú áramköri alapok, tápvonalak illesztése (Smith-diagram), N-kapu szórási mátrixa.

15-18. CATV-hez kapcsolódó adó- és vevőantennák: paraboloid, primer sugárzók, polárváltók, planár-antennák.

19-20. Mikroszalagvonalas és E-síkú fémszalag betétes csőtápvonal szűrők.

21-22. 12 GHz-es GaAs-FET (HEMT) erősítők, 1-2 GHz sávú teljesítményerősítők.

23-24. Vevőkeverő áramkörök (GaAs-FET és Schottky-diódás).

25-26. Műholdvevő lokáloszcillátorai (TDRO).

27-28. Monolit integrált áramköri (MMIC) konverterek, LNC mérések.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, tervezési példákkal, előadáshoz rendelt mérés (műholdvevő konverter), szakmai látogatás (kábel TV-stúdió).

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

- a foglalkozásokon való részvétel követelményei: az 1999. 03. 24-i, valamint az 1999. 05. 19-i előadáson (NZH időpontok) való kötelező megjelenés, valamint további min. 5 előadáson való részvétel

- 2 db NZH eredményes megírása (mindkettő minimum kettes)

- a meg nem írt vagy el nem fogadott ZH pótlása az utolsó tanulmányi héten történik

b. A vizsgaidőszakban:

- írásbeli vizsga alapján az előadó egy osztályzatot ajánl meg, javítás szóbeli vizsgán lehetséges

- a megajánlott osztályzatba a ZH-k eredménye beleszámít

- a sikertelen szóbeli vizsga ismétlése legalább egy héttel később történhet

- a kreditpont megszerzésének feltétele az eredményes vizsga

c. Elővizsga:

- az utolsó tanulmányi héten: írásbeli + szóbeli

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tanszék által kiadott segédlet.

Ajánlott irodalom:

1. Bobby Harrel: The Cable Television Technical Handbook, Artech H. 1985.

2. B.G. Evans: Satellite Communication Systems, Peter Peregrinus Ltd., IEE Michael Faraday House, UK 1991.

3. G.D. Vendelin, A.M. Pavio, U.L. Rohde: Microwave Circuit Design (Using Linear and Nonlinear Techiques), Wiley Interscience 1990.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Völgyi Ferenc

egyetemi adjunktus

MHT

dr. Mátay Gábor

egyetemi adjunktus

MHT