Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A kábeltelevízió elektronikája

  A tantárgy angol neve: Electronics of the Cable TV

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH4165 8 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mátay Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Völgyi Ferenc

  egyetemi adjunktus

  MHT

  dr. Mátay Gábor

  egyetemi adjunktus

  MHT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Hálózatok és rendszerek, Elektromágneses terek, Elektronika, Híradástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Rádió és TV rendszerek, Digitális video és hangtechnika

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókat a kábeles, valamint mikrohullámú műsor és jeltovábbító rendszerek és műholdas műsorszétosztó rendszerek áramköri elemeivel, hogy képessé váljanak ezek tervezési, telepítési, üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátására.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  (2 órás bontásban)

  1. CATV hálózat felépítése, építőelemei, átviteli közegei.

  2-3. Koaxiális tápvonal; műszaki jellemzők, hőmérsékletfüggés, konstrukció, környezeti hatások.

  4. CATV-szétosztóhálózati teljesítményosztók, fogyasztói csatlakozó.

  5-7. Szétosztóhálózati erősítők: táplálás, típusok, jellemzők, nemlineáris torzítások és azok csökkentése, kétirányú erősítők.

  8-9. Fejállomás felépítése, antenna erősítők, konverterek, modemek.

  10-11. Passzív és aktív elemek mérése.

  12. TV-DBS műholdak jeleinek vétele, LNC blokksémája.

  13-14. Mikrohullámú áramköri alapok, tápvonalak illesztése (Smith-diagram), N-kapu szórási mátrixa.

  15-18. CATV-hez kapcsolódó adó- és vevőantennák: paraboloid, primer sugárzók, polárváltók, planár-antennák.

  19-20. Mikroszalagvonalas és E-síkú fémszalag betétes csőtápvonal szűrők.

  21-22. 12 GHz-es GaAs-FET (HEMT) erősítők, 1-2 GHz sávú teljesítményerősítők.

  23-24. Vevőkeverő áramkörök (GaAs-FET és Schottky-diódás).

  25-26. Műholdvevő lokáloszcillátorai (TDRO).

  27-28. Monolit integrált áramköri (MMIC) konverterek, LNC mérések.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, tervezési példákkal, előadáshoz rendelt mérés (műholdvevő konverter), szakmai látogatás (kábel TV-stúdió).

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  - a foglalkozásokon való részvétel követelményei: az 1999. 03. 24-i, valamint az 1999. 05. 19-i előadáson (NZH időpontok) való kötelező megjelenés, valamint további min. 5 előadáson való részvétel

  - 2 db NZH eredményes megírása (mindkettő minimum kettes)

  - a meg nem írt vagy el nem fogadott ZH pótlása az utolsó tanulmányi héten történik

  b. A vizsgaidőszakban:

  - írásbeli vizsga alapján az előadó egy osztályzatot ajánl meg, javítás szóbeli vizsgán lehetséges

  - a megajánlott osztályzatba a ZH-k eredménye beleszámít

  - a sikertelen szóbeli vizsga ismétlése legalább egy héttel később történhet

  - a kreditpont megszerzésének feltétele az eredményes vizsga

  c. Elővizsga:

  - az utolsó tanulmányi héten: írásbeli + szóbeli

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanszék által kiadott segédlet.

  Ajánlott irodalom:

  1. Bobby Harrel: The Cable Television Technical Handbook, Artech H. 1985.

  2. B.G. Evans: Satellite Communication Systems, Peter Peregrinus Ltd., IEE Michael Faraday House, UK 1991.

  3. G.D. Vendelin, A.M. Pavio, U.L. Rohde: Microwave Circuit Design (Using Linear and Nonlinear Techiques), Wiley Interscience 1990.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Völgyi Ferenc

  egyetemi adjunktus

  MHT

  dr. Mátay Gábor

  egyetemi adjunktus

  MHT