Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális video- és hangtechnika

  A tantárgy angol neve: Digital Video and Sound Techniques

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  CATV mellékszak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH4123 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Eged Bertalan,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Eged Bertalan

  egyetemi adjunktus

  HRT

  Fazekas Kálmán

  egyetemi adjunktus

  HRT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Informatika, digitális technika, hírközlés, elektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Híradástechnika, Elektronika III.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A rendkívül gyorsan fejlődő digitális kép- és hangátviteli rendszerek és az ehhez szükséges nagysebességű áramköri realizációk bemutatása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Mintavételezés, kvantálás

  Pszichoakusztikai jellemzők

  Tömörítés és kódolás alapjai

  Nemzetközi szabványok ISO, MPEG

  Digital Audio Broadcasting

  Állókép, képsorozat, képfüggvény

  Video jelek digitalizálása, előszűrés

  Képformátumok

  Digitalizált képjelek spektruma, emberi látás jellemzői

  Képtömörítési módszerek

  Mozgáskompenzációk, képtranszformálás

  Rendszerek, szolgáltatások

  Áramkörszimulációs alapismeretek, példák

  Digitális jelek spektruma

  Órajel előállítás

  Órajelhálózatok lezárása

  Órajelhálózatok topológiája

  Órajelhálózatok frekvenciatartománybeli leírása

  Képfeldolgozási bemutató

  Multimédia eszközök ismertetése, bemutató

  Adattömörítés: csatornakapacitás

  Adattömörítés: kódolás, becslési feladatok

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  - előadások

  - laboratóriumi mérések a csatlakozó tárgyban

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátás feltétele

  - egy nagy ZH elégséges szintű megírása

  b. A vizsgaidőszakban:

  -írásbeli vizsga

  1. Elővizsga: a szorgalmi időszak utolsó hetében
  11. Pótlási lehetőségek

  A félévközi követelmény a vizsgaidőszak első három hetében a vizsga egyszer pótolható, külön-eljárási díj befizetése mellett.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előadóknál előzetes egyeztetés alapján

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  R. C. Gonzales, P. Wintz: Digital Image Processing, Addison-Wesley, 1987

  I. Pitas: Parallel Algorithms, Wiley, 1994

  D. Minoli, R. Keinath: Distributed Multimedia Through Broadband Communications, Artech House, 1994

  - az előadók által írt és sokszorosítva kiadott segédlet

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi felkészülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  50

  Vizsgafelkészülés

  20

  Összesen:

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Eged Bertalan

  egyetemi adjunktus

  HRT

  Fazekas Kálmán

  egyetemi adjunktus

  HRT