Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2008. február 8.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Híradástechnika főszakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMH4084 8 6/0/0/f 8 2/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Gerhátné Udvary Eszter

egyetemi tanársegéd

HVT

7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzése, valós mérnöki feladatok megoldása.

8. A tantárgy részletes tematikája

A tanszék által kiírt témáknak megfelelően.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az aktuális témát felajánló oktató által biztosított helyen és eszközökön a kiírt témának megfelelő tevékenység ellátása.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

A tantárgy aláírással és félévközi gyakorlati jeggyel zárul.

Az aláírás megszerzéséhez szükséges kötelező követelmény egy legalább 10-15 oldalas írásos beszámoló készítése a félév során végzett munkáról valamint a tanszéki felelős oktató által meghirdetett időpontban és beosztással egy szóbeli beszámoló megtartása.

Az aláírást a beszámoló benyújtása és megtartása alapján a tanszéki felelős adja meg.

b. A vizsgaidőszakban:

A gyakorlati jegyet a félév során végzett munka alapján a témavezető oktató ajánlása alapján a tanszéki felelős oktató állapítja meg. A félév csak a gyakorlati jegy és az aláírás együttes megszerzésével érvényes.

c. Elővizsga: -

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A témakiírásban szereplő aktuális ajánlott irodalom.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen240
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Bitó János

egyetemi docens

MHT

dr. Eged Bertalan

egyetemi adjunktus

MHT