Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. február 8.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Híradástechnika főszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH4084 8 6/0/0/f 8 2/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Gerhátné Udvary Eszter

  egyetemi tanársegéd

  HVT

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzése, valós mérnöki feladatok megoldása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tanszék által kiírt témáknak megfelelően.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az aktuális témát felajánló oktató által biztosított helyen és eszközökön a kiírt témának megfelelő tevékenység ellátása.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A tantárgy aláírással és félévközi gyakorlati jeggyel zárul.

  Az aláírás megszerzéséhez szükséges kötelező követelmény egy legalább 10-15 oldalas írásos beszámoló készítése a félév során végzett munkáról valamint a tanszéki felelős oktató által meghirdetett időpontban és beosztással egy szóbeli beszámoló megtartása.

  Az aláírást a beszámoló benyújtása és megtartása alapján a tanszéki felelős adja meg.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A gyakorlati jegyet a félév során végzett munka alapján a témavezető oktató ajánlása alapján a tanszéki felelős oktató állapítja meg. A félév csak a gyakorlati jegy és az aláírás együttes megszerzésével érvényes.

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A témakiírásban szereplő aktuális ajánlott irodalom.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen240
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Bitó János

  egyetemi docens

  MHT

  dr. Eged Bertalan

  egyetemi adjunktus

  MHT