Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája

A tantárgy angol neve: Electronics of High Frequency Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Híradástechnika fő szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMH4040 7 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Seller Rudolf,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Völgyi Ferenc (60%)

egyetemi adjunktus

HRT

dr. Seller Rudolf (40%)

egyetemi adjunktus

HRT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektromágneses terek

Antennák és hullámterjedés

Híradástechnika

Elektronika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

Funkcionális blokkleírási módszerek és egyes speciális áramkörök ismertetése, amelyek szükséges a rádiófrekvenciás és optikai sávú hírközlő rendszerek, műsorszóró hálózatok és rádió mérő rendszerek megértéséhez. Konkrét rendszerek ismertetése során alkalmazási példák hozása. A kapott ismeretek birtokában a végzett mérnök a mikrohullámú áramkörök (nagyfrekvenciás analóg áramkörök) és nagysebességű digitális áramkörök szakterületén bekapcsolódhat mind a hazai, mind a külföldi kutató, gyártó és installációs munkába.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Reflexió, átvitel, zaj.
 • Szórási mátrix, passzív N-kapu jellemzése
 • Adaptív antennarendszerek
 • Gyors RF frekvencia mérés
 • Kiterjesztett spektrumú alkalmazások
 • Rádió iránymérés
 • Bragg cellás alkalmazások
 • Hullámvezető struktúrák, mikrosztrip és planár tápvonalak
 • Alapvető passzív mikrohullámú áramkörök: szűrők, iránycsatolók, hibridek
 • Nagysebességű digitális és mikrohullámú magas hőmérsékletű szupravezető (HTSC) áramkörök
 • Mikrohullámú aktív áramkörök leírási módszerei, jellemzése
 • Oszcillátorok szinkronizálási kérdései
 • Gunn-oszcillátorok, reflexiós erősítők, ps-logikák
 • PIN-diódás kapcsolók, szintszabályozók, digitális modulátorok, digitális fázistolók
 • Mikrohullámú és optoelektronikai planár áramkörök
 • Schottky-vevőkeverők, detektorok
 • Varaktoros frekvencia sokszorozók, adókeverők, hangoló áramkörök
 • MESFET oszcillátorok, erősítők
 • Aktív mikrosztrip antennák
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, valamint a tárgyhoz rendelt labor mérés (Gunn-oszcillátor vizsgálata).

10. Követelmények
 1. A szorgalmi időszakban:
 • foglalkozásokon való részvétel követelményei; a 7. hét második, valamint a 14. hét első előadásán (NZH időpontok) való kötelező megjelenés, valamint további min. 5 előadáson való részvétel.
 • 2 db NZH eredményes megírása (mindkettő minimum 2-es).
 1. A vizsgaidőszakban:

A félév lezárásának módja: eredményes vizsga.

 • írásbeli vizsga alapján az előadó egy osztályzatot ajánl meg, javítás szóbeli vizsgán lehetséges,
 • a megajánlott osztályzatba a ZH-k eredménye beleszámít,
 • a sikertelen szóbeli vizsga ismétlése legalább egy héttel később történhet,
 • a kreditpont megszerzésének feltétele az eredményes vizsga
 1. Elővizsga:

Utolsó tanulmányi héten

11. Pótlási lehetőségek

A meg nem írt vagy el nem fogadott ZH pótlása a 14. héten történik.

12. Konzultációs lehetőségek

Vizsga előtti napon, 8:15 – 10:00.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A hallgatók az előadások óravázlatát megkapják. Bővebb ismeretek elsajátítására az alábbi szakirodalom javasolt:

 • K. C. Gupta, R. Garg and R. Chadha: “Computer Aided Design of Microwave Circuits”, Artech House Inc., 1981
 • Gottwald: “Mikrohullámú félvezető eszközök” Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985
 • Mojzes Imre: “GaAs-alapú monolit integrált áramkörök” Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1988
 • T. Berceli: “Nonlinear Active Microwave Circuits” Akadémia, 1987
 • I. Bahl and P. Bhartia: “Microwave Solid State Circuits Design” John Wiley and Sons Inc., Canada, 1988
 • G. D. Vendelin, A. M. Pavio and U. L. Rhode: “Microwave Circuit Design” (Using Linear and Nonlinear Techniques) Wiley Interscience, 1990
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

15

Felkészülés zárthelyire

45

Házi feladat elkészítése

-

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

-

..

-

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Völgyi Ferenc

egyetemi adjunktus

HRT

dr. Seller Rudolf

egyetemi adjunktus

HRT