Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája

  A tantárgy angol neve: Electronics of High Frequency Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Híradástechnika fő szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH4040 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Seller Rudolf,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Völgyi Ferenc (60%)

  egyetemi adjunktus

  HRT

  dr. Seller Rudolf (40%)

  egyetemi adjunktus

  HRT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektromágneses terek

  Antennák és hullámterjedés

  Híradástechnika

  Elektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Funkcionális blokkleírási módszerek és egyes speciális áramkörök ismertetése, amelyek szükséges a rádiófrekvenciás és optikai sávú hírközlő rendszerek, műsorszóró hálózatok és rádió mérő rendszerek megértéséhez. Konkrét rendszerek ismertetése során alkalmazási példák hozása. A kapott ismeretek birtokában a végzett mérnök a mikrohullámú áramkörök (nagyfrekvenciás analóg áramkörök) és nagysebességű digitális áramkörök szakterületén bekapcsolódhat mind a hazai, mind a külföldi kutató, gyártó és installációs munkába.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Reflexió, átvitel, zaj.
  • Szórási mátrix, passzív N-kapu jellemzése
  • Adaptív antennarendszerek
  • Gyors RF frekvencia mérés
  • Kiterjesztett spektrumú alkalmazások
  • Rádió iránymérés
  • Bragg cellás alkalmazások
  • Hullámvezető struktúrák, mikrosztrip és planár tápvonalak
  • Alapvető passzív mikrohullámú áramkörök: szűrők, iránycsatolók, hibridek
  • Nagysebességű digitális és mikrohullámú magas hőmérsékletű szupravezető (HTSC) áramkörök
  • Mikrohullámú aktív áramkörök leírási módszerei, jellemzése
  • Oszcillátorok szinkronizálási kérdései
  • Gunn-oszcillátorok, reflexiós erősítők, ps-logikák
  • PIN-diódás kapcsolók, szintszabályozók, digitális modulátorok, digitális fázistolók
  • Mikrohullámú és optoelektronikai planár áramkörök
  • Schottky-vevőkeverők, detektorok
  • Varaktoros frekvencia sokszorozók, adókeverők, hangoló áramkörök
  • MESFET oszcillátorok, erősítők
  • Aktív mikrosztrip antennák
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, valamint a tárgyhoz rendelt labor mérés (Gunn-oszcillátor vizsgálata).

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
  • foglalkozásokon való részvétel követelményei; a 7. hét második, valamint a 14. hét első előadásán (NZH időpontok) való kötelező megjelenés, valamint további min. 5 előadáson való részvétel.
  • 2 db NZH eredményes megírása (mindkettő minimum 2-es).
  1. A vizsgaidőszakban:

  A félév lezárásának módja: eredményes vizsga.

  • írásbeli vizsga alapján az előadó egy osztályzatot ajánl meg, javítás szóbeli vizsgán lehetséges,
  • a megajánlott osztályzatba a ZH-k eredménye beleszámít,
  • a sikertelen szóbeli vizsga ismétlése legalább egy héttel később történhet,
  • a kreditpont megszerzésének feltétele az eredményes vizsga
  1. Elővizsga:

  Utolsó tanulmányi héten

  11. Pótlási lehetőségek

  A meg nem írt vagy el nem fogadott ZH pótlása a 14. héten történik.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Vizsga előtti napon, 8:15 – 10:00.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A hallgatók az előadások óravázlatát megkapják. Bővebb ismeretek elsajátítására az alábbi szakirodalom javasolt:

  • K. C. Gupta, R. Garg and R. Chadha: “Computer Aided Design of Microwave Circuits”, Artech House Inc., 1981
  • Gottwald: “Mikrohullámú félvezető eszközök” Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985
  • Mojzes Imre: “GaAs-alapú monolit integrált áramkörök” Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1988
  • T. Berceli: “Nonlinear Active Microwave Circuits” Akadémia, 1987
  • I. Bahl and P. Bhartia: “Microwave Solid State Circuits Design” John Wiley and Sons Inc., Canada, 1988
  • G. D. Vendelin, A. M. Pavio and U. L. Rhode: “Microwave Circuit Design” (Using Linear and Nonlinear Techniques) Wiley Interscience, 1990
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  45

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Völgyi Ferenc

  egyetemi adjunktus

  HRT

  dr. Seller Rudolf

  egyetemi adjunktus

  HRT