Antennák és hullámterjedés

A tantárgy angol neve: Antennas and Radiowave Propagation

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Híradástechnika fő szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMH4039 5 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Nagy Lajos

egyetemi docens

HRT

Dr. Zombory László

egyetemi tanár

HRT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Híradástechnika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A különféle rádiórendszerek tervezéséhez és létrehozásához szükséges ismeretek megadása a hullámterjedés és antennák témakörben az alkalmazáshoz szükséges mélységben. Az anyag tartalmazza a szükséges frekvencia gazdálkodási ismereteket és szemléletmódjában az EMC alapelvei érvényesülnek.

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés

Az antennák és hullámterjedés ismeretének szerepe a rádiórendszerek tervezésében.

Vezetett hullámú és rádiócsatorna csillapítása.

Frekvenciasávok és a fontosabb rádiószolgálatok.

A kisugárzott hullámokra vonatkozó fontosabb fogalmak és összefüggések.

Síkhullám, gömbhullám, térerősség, teljesítménysűrűség. Polarizáció.

Alapfogalmak

Rádiócsatorna, szakaszcsillapítás, szabadtéri csillapítás.

Antennajellemzők: iránykarakterisztika, nyereség, irányhatás, hatásos felület, hatásos hossz, polarizációs jellemzők, zajhőmérséklet.

Hullámterjedés

Hullámterjedési módok (fizikai modellek)

Földreflexió, reflektált hullám, felületi hullám, diffrakció, refrakció, troposzférikus szórás. Ionoszférikus terjedés.

Kétutas terjedés, sík föld felett homogén levegőben. Rádió meteorológia.

Antennák

Huzalantennák

Egyszerű dipólantenna, hajlított dipól, különféle monopól antennák.

Apertúraantennák

Parabola antennák, tölcsérantennák, lencseantennák elvi működése. Parabola antennák készítésének és telepítésének gyakorlati kérdései.

Antennarendszerek elmélete

Izotróp antennákból álló rendszerek elmélete, analízis és szintézis.

Antennarendszerek megvalósítása

Dipólfüggönyök és dipólrácsok. Yagi antennák.

Mikro-szalagvonalas antennarendszerek.

Szélessávú antennák

Vastag lineáris antennák, kúpos antennák, log-spirál antennák, log-periodikus antennák.

Adó- és vevőantennák

Hosszú- és középhullámú adóantennák

Rövidhullámú adóantennák

URH és TV adóantennák

Különféle hullámsávú vevőantennák

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények
 1. A szorgalmi időszakban:
  • 5 kis ZH megírása
  • a félévvégi aláírás megszerzésének feltétele és a vizsgárabocsájtás feltétele a kis ZH-k elégséges átlaga, ez a vizsgaidőszakban nem pótolható.
 2. A vizsgaidőszakban:
  • a vizsga szóbeli, az írásbeli beugró elégséges megírása után
  • a vizsgaosztályzat a szóbeli eredménye
  • a kreditpontok megszerzésének feltétele a szorgalmi időszakban követelményeinek teljesítése
 3. Elővizsga: -
11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszakban egy darab kis ZH pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tanszék által kiadott segédlet.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

10

Felkészülés zárthelyire

30

Házi feladat elkészítése

-

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

-

..

-

Vizsgafelkészülés

50

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Nagy Lajos

egyetemi docens

HRT

Dr. Zombory László

egyetemi tanár

HRT