Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Antennák és hullámterjedés

  A tantárgy angol neve: Antennas and Radiowave Propagation

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Híradástechnika fő szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH4039 5 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  HRT

  Dr. Zombory László

  egyetemi tanár

  HRT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Híradástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A különféle rádiórendszerek tervezéséhez és létrehozásához szükséges ismeretek megadása a hullámterjedés és antennák témakörben az alkalmazáshoz szükséges mélységben. Az anyag tartalmazza a szükséges frekvencia gazdálkodási ismereteket és szemléletmódjában az EMC alapelvei érvényesülnek.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés

  Az antennák és hullámterjedés ismeretének szerepe a rádiórendszerek tervezésében.

  Vezetett hullámú és rádiócsatorna csillapítása.

  Frekvenciasávok és a fontosabb rádiószolgálatok.

  A kisugárzott hullámokra vonatkozó fontosabb fogalmak és összefüggések.

  Síkhullám, gömbhullám, térerősség, teljesítménysűrűség. Polarizáció.

  Alapfogalmak

  Rádiócsatorna, szakaszcsillapítás, szabadtéri csillapítás.

  Antennajellemzők: iránykarakterisztika, nyereség, irányhatás, hatásos felület, hatásos hossz, polarizációs jellemzők, zajhőmérséklet.

  Hullámterjedés

  Hullámterjedési módok (fizikai modellek)

  Földreflexió, reflektált hullám, felületi hullám, diffrakció, refrakció, troposzférikus szórás. Ionoszférikus terjedés.

  Kétutas terjedés, sík föld felett homogén levegőben. Rádió meteorológia.

  Antennák

  Huzalantennák

  Egyszerű dipólantenna, hajlított dipól, különféle monopól antennák.

  Apertúraantennák

  Parabola antennák, tölcsérantennák, lencseantennák elvi működése. Parabola antennák készítésének és telepítésének gyakorlati kérdései.

  Antennarendszerek elmélete

  Izotróp antennákból álló rendszerek elmélete, analízis és szintézis.

  Antennarendszerek megvalósítása

  Dipólfüggönyök és dipólrácsok. Yagi antennák.

  Mikro-szalagvonalas antennarendszerek.

  Szélessávú antennák

  Vastag lineáris antennák, kúpos antennák, log-spirál antennák, log-periodikus antennák.

  Adó- és vevőantennák

  Hosszú- és középhullámú adóantennák

  Rövidhullámú adóantennák

  URH és TV adóantennák

  Különféle hullámsávú vevőantennák

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
   • 5 kis ZH megírása
   • a félévvégi aláírás megszerzésének feltétele és a vizsgárabocsájtás feltétele a kis ZH-k elégséges átlaga, ez a vizsgaidőszakban nem pótolható.
  2. A vizsgaidőszakban:
   • a vizsga szóbeli, az írásbeli beugró elégséges megírása után
   • a vizsgaosztályzat a szóbeli eredménye
   • a kreditpontok megszerzésének feltétele a szorgalmi időszakban követelményeinek teljesítése
  3. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban egy darab kis ZH pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanszék által kiadott segédlet.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  HRT

  Dr. Zombory László

  egyetemi tanár

  HRT