Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikrohullámú és optikai átvitel

  A tantárgy angol neve: Microwave and Optical Transmission

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Távközl. Telemat. fő szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH4033 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bitó János,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Frigyes István

  egyetemi tanár

  HRT

  dr. Bitó János

  egyetemi docens

  HRT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Híradástechnika, valószínűségszámítás, elektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A dititális átviteli rendszerek, berendezések olyan mélységű megismerése, mely alapjául szolgál ezek értékeléséhez, minősítéséhez és kidolgozásához.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy – néhány órás bevezetés után, melynek tárgya a különböző alkalmazási területek vázlatos ismertetése – három témakör viszonylag részletes tárgyalását tartalmazza.

  Az első a digitális hírközlés általános tulajdonságaival, minőségi paramétereivel, minőségrontó tényezőivel foglalkozik. Ennek során részletesen leírja a zaj, a lineáris torzítás, a nemlineáris torzítás hatását.

  A második rész az átviteli közegek tulajdonságait ismerteti, áttekintve a földi mikrohullámú közeg, a műholdas átviteli közeg és az optikai hullámvezetők torzító és csillapító hatását, valamint mobil/belsőtéri rádiócsatorna tulajdonságait.

  A harmadik rész speciális rendszereket, berendezéseket ismertet, így SDH mikrohullámú rendszereket, 2. és 3. generációs mobil távközlő rendszereket, optikai szoliton rendszereket és másokat.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, időnként egy-egy gyakorlat.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
  2. Az órákon nem kötelező a részvétel. De: a félév folyamán 6-8 kiszárthelyit írunk, melyek tárgya az utóbbi órák anyaga.

   Vizsgárabocsátás feltétele: a kiszárthelyik több, mint a felének sikeres megírása. Ez a vizsgaidőszakban nem pótolható.

  3. A vizsgaidőszakban:
  4. Írásbeli vizsga. Ez három részből áll: tesztkérdések; számpélda; vizsgatételek kidolgozása. Osztályzat: pontozás szerint.

  5. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek

  -

  12. Konzultációs lehetőségek

  Megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Frigyes István: Hírközlő rendszerek, Műegyetemi Kiadó, No55032, 1998

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Frigyes István

  egyetem tanár

  HRT