Mikrohullámok orvosbiológiai alkalmazása

A tantárgy angol neve: Biomedical Applications of Microwaves

Adatlap utolsó módosítása: 2009. március 5.

Tantárgy lejárati dátuma: 2011. december 16.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Egészségügyi mérnök szak, MSc képzés

Szabadon Választható tárgy

I. típus

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMH3MOF 6 vagy 8 4/0/0/v 6 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Zombory László

egyetemi tanár

HVT

dr. Mátay Gábor

egyetemi adjunktus

HVT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektromágneses terek VIHVA204,

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM KépzésLétezik("5N-08") VAGY
NEM KépzésLétezik("5N-A8") VAGY
NEM KépzésLétezik("5N-M8") VAGY
NEM KépzésLétezik("5N-07") VAGY
NEM KépzésLétezik("5N-A7") VAGY
NEM KépzésLétezik("5N-M7")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

Megismertetni a hallgatókat a rádiófrekvenciás tér élettani hatásaival, a rádiófrekvenciás sugárzásokra vonatkozó életvédelmi szabványokkal és biztonsági előírásokkal, valamint a mikrohullámok orvosbiológiai alkalmazásaival, mind a diagnosztikában, mind a terápia területén.

8. A tantárgy részletes tematikája
I. Elméleti alapok

 

1. Elektromágneses tér, a sugárzás törvényszerűségei, elemi sugárzók, közeli és távoli tér fogalma.

2. A rádiófrekvenciás tér és anyag kölcsönhatása. Dielektromos relaxáció. A víz dielektromos tulajdonságai.

3. Az elő anyag nagyfrekvenciás jellemzése.

II. A rádiófrekvenciás sugárzás élettani hatásai

 

1. A termikus és az ún. gyenge hatások vizsgálata.

2. Az emberi test és a rádiófrekvenciás tér kölcsönhatása.

3. A rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági előírások.

4. A felhasználót ért sugárzás a mobil kommunikáció során.

5. Nagyteljesítményű rádiófrekvenciás híradástechnikai, ipari, katonai, orvosi, háztartási berendezések nemkívánt sugárzásának mérése a berendezések környezetében.

III. Orvosbiológiai alkalmazások (diagnosztika, terápia stb.)

 

1. A mikrohullámú termográfia alkalmazása vérkeringési zavarok, emlőrák és egyéb daganatok felderítésére.

2. Mikrohullámú sugárzás és gyógyszeres kezelés együttes alkalmazása rákos szövetek elpusztítására (mikrohullámú hyperthermia).

3. Elmeszesedett erek, szívkoszorúerek tágítása a mikrohullámú ballon terápia alkalmazásával.

4. A rádiófrekvenciás sugárzás termikus hatásán alapuló gyors felmelegítési eljárások alkalmazása az orvosbiológiában.

5. A mikrohullámú sugárzás csíraölő és sterilizáló hatásának felhasználása a fertőtlenítési eljárásban.

6. Emberi szervekből vett metszetek mikrohullámú kezelése mikroszkópos kiértékelést megelőző eljárás idejének nagymértékű lerövidítésére.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás.

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:

- Az előadáson elhangzott tananyag elsajátítása, melynek ellenőrzése a szorgalmi időszakban két nagy ZH megírásával történik.

 

- A nagy ZH-k a 7. és a 13. tanulmányi héten kerülnek megíratásra. A nagy ZH-ról történő hiányzás, vagy elégtelen osztályzat esetén a hallgatók pótzárthelyit kötelesek írni. Igazolatlan hiányzás elégtelen nagy ZH eredménynek minősül.

 

 

- A félévvégi aláírás feltétele: Mindkét nagy ZH, vagy a pótzárthelyik legalább elégséges osztályzatra történő megírása.

 

- A vizsgára bocsátás feltétele: a félévvégi aláírás megszerzése.

 

- Hiányzás igazolása: a TVSz szerint.

 

b.       A vizsgaidőszakban:

- Szóbeli vizsga a tárgy anyagából. A vizsgára történő felkészülést az utolsó előadáson kiosztott vizsgakérdések segítik. A szóbeli vizsgán a hallgatók a vizsgakérdésekből 2 db tételt húznak.

- A félév során szerzett nagy ZH eredmények csak a vizsgaosztályzat le-, vagy felkerekítésénél kerülnek alkalmazásra.

 

c.              Elővizsga: van, a 14.héten és a pótlási időszakban.

 

11. Pótlási lehetőségek

Nagy ZH pótlás: 7. és 14. héten, és a pótlási időszakban

12. Konzultációs lehetőségek

Az órák után, ill. az előadóval történő egyeztetés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

[1] Mátay, G., L. Zombory: "A rádiófrekvenciás sugárzás élettani hatásai és orvosbiológiai alkalmazásai.", ("Physiological Effects and Biomedical Applications of Radiofrequency Radiation."), Egyetemi tankönyv, Budapest, 2000., Műegyetemi Kiadó, 375 pages, ISBN: 963 420 658 1, In Hungarian.

[2] Sol. M. Michaelson, James C. Lin: Biological Effects and Health Implication of Radiofrequency Radiation, Plenum Press, New York, 1987.

 [3] Jacques Thuery: Microwaves: Industrial, Scientific and Medical Applications, Artech House, Boston, London, 1991.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra28
Felkészülés zárthelyire36
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása12
Vizsgafelkészülés48
Összesen180
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Zombory László

tanszékvezető

HVT

dr. Mátay Gábor

egyetemi adjunktus

HVT