Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Műsorszóró rendszerek

  A tantárgy angol neve: Broadcasting Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH3037 6 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gschwindt András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Gschwindt András

  egyetemi adjunktus

  HVT

  Szombathy Csaba

  tanársegéd

  HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Informatika, elektronika, digitális technika, híradástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A műsorterjesztő rendszerek fontosabb elemeinek –rádiócsatorna, modulációs, forrás- és csatornakódolási eljárások, hálózatok- leírása a megértéshez szükséges részletességgel, a tervezési módszerek ismertetése, az egyes műsorterjesztő rendszerek szolgáltatásainak áttekintése és összehasonlítása, az adó- és vevőberendezések felépítésének és üzemének ismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A műsorszóró sávok domináns hullámterjedési módjainak jellemzése. Az ellátottság definíciója, a számítási mód áttekintése a földi és műholdas műsorszórás igényeinek figyelembe vételével.

  A földi- és műholdas műsorsugárzás antennatípusainak bemutatása, az egyes antennatípusok összehasonlítása.

  A rádiócsatorna modellje. Az interferencia és attenuációs típusú fadingek matematikai leírása. Spektrum átvitele fadinges csatornában.

  A rádiócsatorna zajai. Atmoszférikus, kozmikus, ipari ill. interferencia zajok keletkezése, a zajok matematikai jellemzése. Zajhőmérséklet, antennazaj, a vevőkészülék zajtényezője.

  Műsorszóró rendszerek. A közép- és hosszú-, a rövid-, az URH- és mikrohullámú műsorszóró rendszerek jellemzése, a hálózatok felépítésének ill. tervezési módszereinek ismertetése. A műsorterjesztés típusainak áttekintése, rendszertechnikai összehasonlítás, a szolgáltatások jellemzése, adminisztratív szabályozás. Járulékos szolgálatok, - személyhívás, adatszórás – rendszertechnikája. A digitális hangműsorsugárzás (DAB) moduláció- és kódeljárásainak áttekinthető ismertetése. Egyfrekvenciás műsorszóró hálózatok. Az adók moduláló hálózata.

  Műholdas műsorsugárzás. Műholdpályák jellemzői. A műholdas rádiócsatorna, energetikai- és zajviszonyok. A földi adó. A műhold fedélzeti blokkvázlata, az antennák, a vevő, az adó, a segédáramkörök jellemzői. A műholdas műsorszórás rendszertechnikai jellemzői. A földi- és műholdas hibrid műsorszórás. Műsorszóró adóállomások felépítése, nagyteljesítményű műsorsugárzó adóberendezések blokkbázlat-szerű ismertetése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Tantermi előadások, a tárgyhoz csatlakozó laboratóriumi mérése, tanulmányi kirándulás.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: két nagy ZH a félév 5. és 14. hetében.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsgajegyet a két ZH és a szóbeli vizsga eredménye együttesen határozzák meg. Hat félévközi létszámellenőrzés (katalógus) alkalmából nincs 2-nél több igazolatlan hiányzása.

  1. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  Meg nem írt vagy sikertelen első ZH pótlása a szorgalmi időszakban, a másodiké a vizsgaidőszakban történik.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgyrészletet előadó oktatónál, előzetes jelentkezés szükséges.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az órákon elhangzott tananyag mintegy 50%-a hálózaton elérhető, a többi anyagról az előadók hozzáférhető irodalomjegyzéket bocsátanak rendelkezésre.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  40

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Szokolay Mihály

  egyetemi docens

  HRT