Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika III.

  A tantárgy angol neve: Electronics III.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH3021 4 4/0/0/v 5 1/3
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Eged Bertalan

  Egyetemi adjunktus

  MHT

  dr. Hermann Imre

  Egyetemi adjunktus

  AUT

  dr. Csernák József

  Egyetemi adjunktus

  MHT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Anyagtudomány, fizika, elektromágneses terek, digitális technika, hálózatok és rendszerek, méréstechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Anyagtudomány kredit

  7. A tantárgy célkitűzése

  A három féléves tantárgy feladata az elektronikai alkaltrészekre és áramkörökre vonatkozó azon alapismeretek megadása, amelyek minden villamosmérnök számára nélkülözhetetlenek. Közelebbről: az elektronikai alkatrészek és aktív eszközök felépítésének, működésének, elektromos jellemzőnek megismertetése, az analóg és digitális alapáramkörök felépítésének, működésének megismertetése, összetettebb elektronikai egységek (mint pl. műveleti erősítők, szűrők, energia átalakítók, A/D és D/A konverterek, rezgéskeltők stb.) felépítésének, működésének, tulajdonságaik számításának bemutatása. A tantárgy jártasságot ad az elektronikai alkaltrészek paramétereinek kezelésében, az ezen alkatrészekből felépített alapáramkörök, valamint összetettebb egységek elektromos tulajdonságai számításának módjában (erősítés, frekvenciamenet, impedanciák, sebesség, zaj stb.), tervezésük alapvető kérdéseiben. Megfelelő bázist nyújt az adott területen ahhoz, hogy a későbbi, specializálódó képzés tatárgyai az elektronikai alapfogalmak és módszerek biztos ismeretére támaszkodhassanak.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Kivezérelhetőség, teljesítményerősítők.

  A, B, C és D osztályú működés.

  Többtranzisztoros alapkapcsolások, differenciálerősítő, darlington, kaszkód.

  Csatolási módok.

  Műveleti erősítő felépítése.

  Visszacsatolás, stabilitás.

  A visszacsatolás hatása az üzemi jellemzőkre.

  Frekvenciakompenzálás.

  Műveleti erősítős kapcsolások.

  Logikai alapáramkörök.

  Analóg kapcsolók.

  Mintavevő - tartó áramkörök.

  D/A és A/D átalakítók.

  Komparátorok.

  Oszcillátorok

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az óraszám nagyobbik része (cca kétharmada) előadásokra fordítódik. Tekintettel a feladat megoldó készség kialakításának jelentőségére, az óraszám egy részében előadótermi feladat megoldási gyakorlatokat szerepeltetünk.

  A tárgyhoz laboratóriumi gyakorlatok csatlakoznak. Ezek a Laboratórium c. tárgy keretében kerülnek majd lebonyolításra (az 5. félévtől), pontos tematikájuk a Laboratórium c. tárgy rögzíti.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátás feltétele

  - egy nagy ZH elégséges szintű megírása

  - sikertelen ZH a pót ZH alkalmával pótolható

  - a félévközi követelmény a vizsgaidőszakban a meghirdetett első vizsga alkalmával pótolható

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Valkó I. P. - Dr. Tarnay K. - Dr. Székely V.: Elekronikus Eszközök I. (Tankönyvkiadó 1989, jegyzet, J5-1367)

  Dr. Hainzmann J. - Dr. Varga S. - Dr. Zoltai J.: Elektronikus áramkörök (Tankönyvkiadó, 1992.)

  Simonyi Károly: Elektronfizika, (Tankönyvkiadó, 1973.)

  U. Tietze, Ch. Schenk: Analóg és digitális áramkörök, (Műszaki Könyvkiadó, 1985.)

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Eged Bertalan

  Egyetemi adjunktus

  MHT

  dr. Hermann Imre

  Egyetemi adjunktus

  AUT

  dr. Csernák József

  Egyetemi adjunktus

  MHT