Programmplanung II.

A tantárgy angol neve: Program Design II. (In German)

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMH1507 2 0/2/0/v 3 ˝
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bitó János,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Nagy Lajos

egyetemi docens

HVT

dr. Bitó János

egyetemi docens

HVT

Horváth Péter

egyetemi tanársegéd

HVT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Abgelegte Prüfung von Programmplanung I. ist die Voraussetzung für die Teilnahme an Programmplanung II.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIMH1506" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

Die Studenten sollen entschprechende Kenntnisse und Erfahrungen in C Programmsprache bekommen und Sie sollen fähig sein siese Kenntnisse in späteren Studien effektiv zu benutzen.

8. A tantárgy részletes tematikája

Thematik:

Einleitung, Ein Übersicht in Beispielen,

Datentypen, Operatoren und Ausdrücke: Variablennamen, Datentypen und Speicherbedarf, Konstanten, Vereinbarungen, Arithmetische Operatoren, Vergleiche und logische Verknüpfungen, Typumwandlungen, Inkrement- und Dekrement-Operatoren, Bit-Manipulationen, Zuweisungen und Ausdrücke, Bedingter Ausdruck, Vorrang und Reihenfolge bei Bewertung.

Kontrollstrukturen: Anweisungen und Blöcke, it-else, else-if, switch, Schleifen: while und for, do-while.

Funktionen und Programmstruktur: Regeln zum Gültigkeitsbereich, Blockstruktur, Initialisierung, Rekursion, der C-Preprozessor.

Typdefinition, Unionen,

Zeiger und Vektoren: Zeiger und Adressen, Zeiger und Funktionsargumente, Zeiger und Vektoren, Adreß-Arithmetik, Vektoren von Zeigern, Mehrdimensionale Vektoren, Zeiger auf Funktionen.

Strukturen: Strukturen und Funktionen, Vektoren von Struktoren, Zeiger auf Strukturen, Rekursive Strukturen.

Eingabe und Ausgabe: Standard-Eingabe und Standard-Ausgabe, formatierte Aufgabe - printf, formatierte Ausgabe - scanf, Dateizugriff.

Grafik: Die Bibliothek Graph, Grafiktreiber und Initialisierungen, Das Koordinatensystem, Farben und Farbpaletten, Grafische Funktionen und Prozeduren.

Sortieren: Sortieren von Arrays, Sortieren durch direktes Einfügen, Sortieren dirch direktes Auswählen, Sortieren mit Bäumen, Sortieren sequentieller Files, Lineare Listen

Baumstrukturen Durchsuchen eines Baumes und einfügen in einen Baum, Löschen in Bäumen

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Vorlesungen im Semester

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: elégséges nagyZH megírása, házi feladat elégséges szinten.

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  1. Elővizsga:
11. Pótlási lehetőségek

A nagyZH a szorgalmi időszakban pótolható, illetve a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig, ismételt vizsga jelleggel. A feladat a vizsgaidőszakban nem pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Literatur

Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie: Programmieren in C, Carl Hanser Verlag, München, 1990.

Clovis L. Tondo, Scott E. Gimpel: Das C-Lösungsbuch, Carl Hanser Verlag, München, 1990.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

15

Felkészülés zárthelyire

30

Házi feladat elkészítése

-

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

15

..

-

Vizsgafelkészülés

-

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Nagy Lajos

egyetemi docens

HVT