Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Programmplanung II.

  A tantárgy angol neve: Program Design II. (In German)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH1507 2 0/2/0/v 3 ˝
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bitó János,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  HVT

  dr. Bitó János

  egyetemi docens

  HVT

  Horváth Péter

  egyetemi tanársegéd

  HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Abgelegte Prüfung von Programmplanung I. ist die Voraussetzung für die Teilnahme an Programmplanung II.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIMH1506" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Die Studenten sollen entschprechende Kenntnisse und Erfahrungen in C Programmsprache bekommen und Sie sollen fähig sein siese Kenntnisse in späteren Studien effektiv zu benutzen.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Thematik:

  Einleitung, Ein Übersicht in Beispielen,

  Datentypen, Operatoren und Ausdrücke: Variablennamen, Datentypen und Speicherbedarf, Konstanten, Vereinbarungen, Arithmetische Operatoren, Vergleiche und logische Verknüpfungen, Typumwandlungen, Inkrement- und Dekrement-Operatoren, Bit-Manipulationen, Zuweisungen und Ausdrücke, Bedingter Ausdruck, Vorrang und Reihenfolge bei Bewertung.

  Kontrollstrukturen: Anweisungen und Blöcke, it-else, else-if, switch, Schleifen: while und for, do-while.

  Funktionen und Programmstruktur: Regeln zum Gültigkeitsbereich, Blockstruktur, Initialisierung, Rekursion, der C-Preprozessor.

  Typdefinition, Unionen,

  Zeiger und Vektoren: Zeiger und Adressen, Zeiger und Funktionsargumente, Zeiger und Vektoren, Adreß-Arithmetik, Vektoren von Zeigern, Mehrdimensionale Vektoren, Zeiger auf Funktionen.

  Strukturen: Strukturen und Funktionen, Vektoren von Struktoren, Zeiger auf Strukturen, Rekursive Strukturen.

  Eingabe und Ausgabe: Standard-Eingabe und Standard-Ausgabe, formatierte Aufgabe - printf, formatierte Ausgabe - scanf, Dateizugriff.

  Grafik: Die Bibliothek Graph, Grafiktreiber und Initialisierungen, Das Koordinatensystem, Farben und Farbpaletten, Grafische Funktionen und Prozeduren.

  Sortieren: Sortieren von Arrays, Sortieren durch direktes Einfügen, Sortieren dirch direktes Auswählen, Sortieren mit Bäumen, Sortieren sequentieller Files, Lineare Listen

  Baumstrukturen Durchsuchen eines Baumes und einfügen in einen Baum, Löschen in Bäumen

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Vorlesungen im Semester

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: elégséges nagyZH megírása, házi feladat elégséges szinten.

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  1. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek

  A nagyZH a szorgalmi időszakban pótolható, illetve a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig, ismételt vizsga jelleggel. A feladat a vizsgaidőszakban nem pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Literatur

  Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie: Programmieren in C, Carl Hanser Verlag, München, 1990.

  Clovis L. Tondo, Scott E. Gimpel: Das C-Lösungsbuch, Carl Hanser Verlag, München, 1990.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  -

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  HVT